Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Trợ giá (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Trợ giá (12.2021)

04/12/2021

DzoShop tiếp diễn sự kiện ưu đãi trợ giá Phúc Hi Bảo Hạp, Bích Đàn Bảo Hàm

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (09:00) ~ (23:59) cùng ngày 04/12/2021

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên ưu đãi khi mua sắm Bích Đàn Bảo Hàm, Phúc Hi Bảo Hạp :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia các quà trợ giá khác nhau, không giới hạn số lượng tặng phẩm từ mỗi quà trợ giá.
► Mỗi nhân vật có thể nhận 1 quà tặng bonus có giá trị cao nhất.
► DzoCash tham gia mỗi mốc quà là độc lập.
► Theo dõi hướng dẫn nhận thưởng quà tặng Bonus 2 (nếu có) tại bài viết tổng kết sự kiện

 Quà tặng Trợ giá 1 : Mua sắm mới 4 Bích Đàn Bảo Hàm
     - Tặng 01 Bích Đàn Bảo Hàm
 Quà tặng Trợ giá 2 : Mua sắm mới 4 Phúc Hi Bảo Hạp
     - Tặng 01 Phúc Hi Bảo Hạp
 Quà tặng Bonus 1 : Tham gia cả 2 quà trợ giá khác nhau
     - Tặng thêm 01 Bích Đàn Bảo Hàm
     - Tặng thêm 01 Phúc Hi Bào Hạp
 Quà tặng Bonus 2 : TOP 1 tham gia Phúc Hi Bảo Hạp hoặc Bích Đàn Bảo Hàm 
     - Tặng thêm 01 Nhẫn Tử Kim - Ma (MLC) +3
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia mua sắm cho 1 nhân vật duy nhất
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật tham gia

- Trao thưởng chậm nhất 3 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng TOP trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.