Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN So Co La Trang (15/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (11/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (12.2021)

20/12/2021

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách
 Thời gian Sự Kiện : (09:00) ~ (18:00) cùng ngày 20/12/2021

  Thể lệ tham gia :
Ưu đãi thêm quà tặng khi nạp và tiêu mới trong thời gian Sự Kiện :

  • DzoCash nạp dùng để mua sắm vật phẩm tham gia.
  • Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
  • Mỗi nhân vật nhận duy nhất 1 phần quà từ Quà bonus từ sự kiện.
 Quà Bonus 1 :
     - Nạp mới và tiêu tối thiểu 2,000@DzoCash
      ✧ Tặng 3,000,000 Điểm kỹ năng (Event)

 Quà Bonus 2 :
     - Nạp mới và tiêu tối thiểu 6,000@DzoCash
      ✧ Tặng 10,000,000 Điểm kỹ năng (Event)
 
 Quà Bonus 3 :
     - Nạp mới và tiêu tối thiểu 10,000@DzoCash
      ✧ Tặng 10,000,000 Điểm kỹ năng (Event)
      ✧ Tặng 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (Event)
 
 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< trong thời gian Sự Kiện : 
  • Tham gia QUÀ TẶNG BONUS (12.2021)
  • Tên nhân vật:
  • Máy chủ:
  • Quà Bonus tham gia:
  • Chấp nhận quyết định của BTC
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Mỗi tài khoản Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch.
- Điểm kỹ năng trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời.

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.