Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Mừng Giáng Sinh] Quà tặng Trợ giá (12.2021)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Mừng Giáng Sinh] Quà tặng Trợ giá (12.2021)

24/12/2021

DzoShop mang đến sự kiện ưu đãi hấp dẫn mừng Giáng sinh cùng Yulgang Hiệp Khách

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TRỢ GIÁ

 Thời gian : (09:30) ngày 24/12/2021 ~ (10:00) ngày 25/12/2021

 Đối tượng tham gia : toàn bộ các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi nạp và mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận thêm quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật nhận có thể tham gia các quà tặng trợ giá khác nhau.
► DzoCash tham gia mỗi quà tặng trợ giá là độc lập.

 Quà tặng Trợ giá 1 :
     - Nạp mới và mua sắm mới 2,000@DzoCash.
      Tặng 02 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày)(event).
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 01 quà tặng trợ giá 1.
 
 Quà tặng Trợ giá 2 :
     - Nạp mới và mua sắm mới 6,000@DzoCash.
      Tặng 10,000,000 điểm Kỹ năng (event).
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 01 quà tặng trợ giá 2.
 
 Quà tặng Trợ giá 3 :
     - Nạp mới và mua sắm mới 10,000@DzoCash.
      Tặng 06 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày)(event).
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 01 quà tặng trợ giá 3.
 
 Quà tặng Trợ giá 4 :
     - Nạp mới và mua sắm mới 100,000@DzoCash.
      Tặng 01 Bảo Hiểm Cường Hóa +12 (cấp tối đa sau nhận là +12).
     - Mỗi nhân vật có thể nhận 01 quà tặng trợ giá 4.
 
► Sau khi kết thúc sự kiện và thông báo kết quả, BTC sẽ thông báo thời gian nhận quà cũng như mẫu báo danh nhận quà.
► Mỗi vật phẩm nhận duy nhất 01 quà BHCH từ sự kiện.
► Bảo hiểm cường hóa áp dụng cho trang bị thông thường, võ huân và phục ma động.
► Bảo hiểm cường hóa áp dụng cho Vũ Khí, Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Giáp Trong. Không bao gồm trang sức, áo choàng, thần thú.
► Bảo hiểm cường hóa áp dụng cho trang bị đồng cấp độ, hệ phái, giới tính với nhân vật tham gia.
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.

- Cộng dồn @DzoCash nạp tham gia Sự Kiện trên ID con.
- Cộng dồn @DzoCash tiêu tham gia Sự Kiện trên nhân vật theo máy chủ đầu tiên của nhân vật tiêu cash.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.