Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đánh tráo Vật phẩm (01.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đánh tráo Vật phẩm (01.2022)

12/01/2022

Cơ hội sở hữu tặng phẩm giá trị dễ dàng hơn với Yulgang Hiệp Khách !

Sự kiện  ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

Trong thời gian Sự Kiện sẽ được đặc quyền tham gia đánh tráo vật phẩm ưu đãi hơn :

✪ Thời gian : (18:00) ngày 12/01/2022 ~ (10:00) ngày 13/01/2022

✪ Gói đánh tráo 1  : 

 • Nạp mới tối thiểu 500@DzoCash
 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 01 Rương thời phong (túi)
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo gồm : 01 Yêu hóa ma võ [Kẹo] (Luyện cấp) (Event)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 05 Gói đánh tráo 1

✪ Gói đánh tráo 2  : 

 • Nạp mới tối thiểu 5,000@DzoCash
 • Mua sắm mới từ DzoShop vật phẩm để tham gia đánh tráo
 • Vật phẩm mua để đánh tráo : 01 Túi phong ấn Thần thú
 • Vật phẩm nhận sau đánh tráo : 01 Rương Dây chuyền Song ngọc (20 ngày)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận 02 Gói đánh tráo 2

- Đặt vật phẩm tại ô 1~7 kho chung để tham gia đánh tráo.
Vật phẩm dùng đánh tráo sẽ được thu hồi và trao vật phẩm sau đánh tráo.
Mỗi nhân vật có thể tham gia cả 2 Gói đánh tráo

 Mẫu báo danh tại >>(bài viết Sự Kiện)<< trong thời gian Sự Kiện : 

 • Tham gia ĐÁNH TRÁO VẬT PHẨM (01.2022)
 • Tên nhân vật
 • Máy chủ 
 • Gói đánh tráo tham gia 
 • Số lượng tham gia 
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Mỗi Facebook có thể báo danh cho nhiều nhân vật.
- Tham gia nhưng không báo danh xem như từ chối đánh tráo và ngược lại.
- Không đặt vật phẩm theo yêu cầu xem như không tham gia Sự Kiện và ngược lại.
- Trao quà chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc thắc mắc Kết quả Sự Kiện.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất. 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.