Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Nghỉ mát] cùng Đao Kiếm TiếuTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Nghỉ mát] cùng Đao Kiếm Tiếu

21/01/2022

Yulgang Hiệp Khách cập nhật bản đồ luyện cấp mới
đặc trưng du lịch nghỉ mát cùng Đao Kiếm Tiếu !!


 Sự Kiện NGHỈ MÁT CÙNG ĐAO KIẾM TIẾU

 Thời gian 

Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 20/01/2022.
Kết thúc : (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

 Nội dung 

- Cập nhật thêm bản đồ luyện cấp mới hỗ trợ vui Tết an toàn tại nhà >>(click xem)<<
- Trải nghiệm luyện cấp an toàn với các đạo cụ tặng thêm từ Đao Kiếm Tiếu thôi nào !!

!! VUI TẾT AN TOÀN CÙNG YULGANG HIỆP KHÁCH !!

 

 Lưu ý:

- Kết thúc thời gian Sự Kiện, Vé thông hành và nhiệm vụ liên quan sẽ được gỡ bỏ.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.