Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Giang Hồ Trợ Thủ [Yến Phi Gia] (24.02)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Giang Hồ Trợ Thủ [Yến Phi Gia] (24.02)

24/02/2022

Sự kiện mang đến cơ hội giúp các Hiệp Khách Yến Phi Gia
có cơ hội lựa chọn đồng hành cùng Phong Vũ Môn với mong muốn trải nghiệm !

 Sự Kiện GIANG HỒ TRỢ THỦ [YẾN PHI GIA]

Nhận được mong muốn được thử sức ở máy chủ Phong Vũ Môn của nhiều Hiệp Khách Yến Phi Gia, Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến các Hiệp Khách cơ hội thỏa một phần mong ước của các Hiệp Khách :

 Thời gian

- Đăng ký: (17:00) 24/02/2022 đến (10:00) 28/02/2022.

- Hỗ trợ: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu.

 Đối tượng

- Cấp độ nhân vật chuyển đi : 140 (Thăng Thiên 4) trở lên

- Máy chủ chuyển đi : Yến Phi Gia (thế lực bất kỳ)

- Máy chủ chuyển đến: Phong Vũ Môn (thế lực không thay đổi)

 Nội dung

Trong thời gian đăng ký, những Hiệp Khách muốn chuyển từ máy chủ chuyển đi sang máy chủ chuyển đến đăng ký chuyển qua Cổng hỗ trợ theo mẫu sau:

- ID con:

- Tên nhân vật chuyển đi :

- Thế lực nhân vật chuyển đi :

- Máy chủ nhân vật chuyển đi :

- Tên nhân vật máy chủ Phong Vũ Môn :

- Liệt kê vật phẩm muốn chuyển cùng :

- Ảnh chụp : những vật phẩm quan trọng :

- Ảnh chụp 2 mặt CMND :

- Cam kết làm theo đúng hướng dẫn từ người hỗ trợ.

Yêu cầu về nhân vật và trang bị :

- Nhân vật chuyển cần hủy tất cả các mối quan hệ hiện có.

- Nhân vật nhận và chuyển phải cùng 1 ID con, đồng thông tin hệ phái, giới tính. Nhân vật ở máy chủ Phong Vũ Môn có cấp độ tối thiểu là 5.

- Trang bị, trang sức chuyển đổi theo thông tin trang bị, trang sức mà nhân vật sở hữu và cần mang trên người nhân vật, kèm theo một số lưu ý sau :

 Những vật phẩm hỗ trợ / không hỗ trợ chuyển:

01 Bộ trang bị chính: hỗ trợ cấp cường hóa, dòng hợp thành với kim cang thạch phòng thủ, uy lực võ công, khí công; thuộc tính (thủy, hỏa, độc,..). Các loại hợp thành, thức tỉnh khác không thuộc diện hỗ trợ.

01 Bộ trang bị phụ: hỗ trợ cấp cường hóa, dòng hợp thành với kim cang thạch uy lực võ công, uy lực phòng thủ, khí công; thuộc tính (thủy, hỏa, độc,..). Các loại hợp thành, thức tỉnh khác không thuộc diện hỗ trợ.

Trang sức: thuộc Bộ trang bị nêu trên hỗ trợ ngang cấp cường hóa, không vượt quá 7.

Võ huân, võ hoàng, điểm kỹ năng: hỗ trợ võ huân, kỹ năng ngang nhân vật ở máy chủ chuyển đi. Không hỗ trợ chuyển điểm võ hoàng.

Võ công & khí công:  hỗ trợ võ công Thăng Thiên và khí công Thăng Thiên ngang nhân vật ở máy chủ chuyển đi.

Vật phẩm thường dùng: Không hỗ trợ chuyển đối với Hồng Mật Thần Thảo, Thâm Lam Thần Thảo, Bích Lục Thần Thảo, Chu Tước Hoàn, Vô song đơn, túi, tủ thời trang, vật phẩm có thời hạn khác (bao gồm gia hạn túi)...

Thần thú: hỗ trợ thần thú ngang cấp tiến hóa và cấp cường hóa không quá 10 cấp độ.

Áo choàng và Bang phục: hỗ trợ chuyển 1 áo choàng ngang máy chủ chuyển đi, cấp cường hóa tối đa 10. Bang phục chỉ hỗ trợ chuyển 1 Bang phục ngang máy chủ chuyển , cấp cường hóa tối đa 10.

Vật phẩm nhiệm vụ: chỉ hỗ trợ Danh vọng của thế lực ngang nhân vật ở máy chủ chuyển đi.

Không hỗ trợ : tiền game, hiệu ứng nhân vật, kết đôi, kết hôn, Bang hội, Sư đồ, Hảo hữu, thú cưng và các thông tin khác của nhân vật không đươc liệt kê. Ngọc uy lực phòng thủ và các dòng uy lực phòng thủ 91 93 95 97 99 cũng không thuộc phạm vi  hỗ trợ.

Tổng vật phẩm hỗ trợ chuyển không vượt quá 01 túi chính và 01 kho riêng.

Nhân vật và toàn bộ vật phẩm ở máy chủ chuyển đi sau chuyển sẽ bị xóa hoàn toàn.

Đối với các vật phẩm đặc biệt như: trang sức từ thăng thiên 2 trở lên, áo choàng có thể tiêu tốn nhiều thời gian hỗ trợ hơn do chờ sự hỗ trợ từ đối tác nhưng sẽ cố gắng không vượt quá 14 ngày hỗ trợ (ngày làm việc).

Những vật phẩm hỗ trợ chuyển phải nằm trên nhân vật yêu cầu chuyển, nếu không tìm thấy vật phẩm thì xem như hủy hỗ trợ chuyển vật phẩm đó.

Nhiều Sự Kiện hỗ trợ đặc biệt sắp ra mắt dành riêng máy chủ Yến Phi Gia, các Hiệp Khách nhớ theo dõi thông tin thường xuyên nhé.

 

 Lưu ý

- Trường hợp đăng ký nhưng không đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn, nhân vật xem như từ chối tham gia Sự Kiện.

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Mọi thắc mắc và góp ý về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp chi tiết.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.