Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Chuỗi Sự Kiện] Hỗ Trợ Đặc Biệt (03.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Chuỗi Sự Kiện] Hỗ Trợ Đặc Biệt (03.2022)

23/03/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến rất nhiều hỗ trợ đặc biệt mừng sáp nhập.

Chuỗi Sự Kiện  HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT

Thời gian : 

- Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 24/03/2022.
- Kết thúc: (trước bảo trì định kỳ) tiếp theo.

 

MÓN ĂN ĐẶC BIỆT CỦA KIM HƯƠNG NGỌC

🍨 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [10] Món Ăn Đặc Biệt Của Kim Hương Ngọc

- Nơi nhận: NPC Kim Hương Ngọc.

- Nhân vật trên cấp độ 10 có thể nhận nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ có thể làm nhiều lần trong ngày

 

🍨 Hướng Dẫn Thực Hiện:

- Bước 1: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Kim Hương Ngọc (Huyền Bột Phái)

- Bước 2: Các Hiệp Khách tiêu diệt quái chênh lệch không quá 10 cấp so với nhân vật để thu thập vật phẩm

- Bước 3: Sau khi thu thập đủ vật phẩm các Hiệp Khách quay lại trả nhiệm vụ cho Kim Hương Ngọc và nhận thưởng:

 

🎁 Phần Thưởng

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ các Hiệp Khách sẽ nhận được quà tặng từ Kim Hương Ngọc là "Kem Tuyết" 

 Lưu Ý 

- Khi trả nhiệm vụ các Hiệp Khách phải có ít nhất 100.000 lượng trên hành trang nhân vật để hoàn thành nhiệm vụ

 

SỰ HỖ TRỢ TỪ ĐAO KIẾM TIẾU


🌞 Giới Thiệu:

- Nhiệm vụ: [10] Sự Hỗ Trợ Từ Đao Kiếm Tiếu.

- Nơi nhận: NPC Đao Kiếm Tiếu.

- Nhiệm vụ tiến hành 1 lần/ngày.

 

🌞 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ:

-  Bước 1: Nhận nhiệm vụ ở NPC "Đao Kiếm Tiếu" tại Huyền Bột Phái.

- Bước 2: Các Hiệp Khách sử dụng vật phẩm "Kem Tuyết" từ nhiệm vụ MÓN ĂN ĐẶC BIỆT CỦA KIM HƯƠNG NGỌC và trang bị  "Ủng Bi" cấp độ 30 đã cường hóa (+4) lên nhân vật để nhận thưởng.

 

🎁 Phần Thưởng

- Sau khi trả nhiệm vụ các Hiệp Khách nhận được điểm kinh nghiệm theo cấp độ nhân vật và 1 trong 2 hiệu ứng sau:

 

 Lưu Ý : 

- Có hiệu ứng tương tự không thể hoàn thành nhiệm vụ
- Mai Liễu Chân có thể dùng trang bị Ủng Thanh Bì cấp độ 30.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.