Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Tử Thiên Thạch 07/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Tử Thiên Thạch 07/04/2022

07/04/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến sự kiện tham gia nhận Tử Thiên Thạch.

 Sự Kiện QUÀ TẶNG TỬ THIÊN THẠCH

⏰ Thời gian sự kiện: (21:30) ngày 07/04/2022 ~ (10:30) ngày 08/04/2022.

🔰 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰 Nội dung:

Trong thời gian Sự Kiện khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà

1
 
Nạp và tiêu mới 550@DzoCash 02 Tử Thiên Thạch (Event)

2
 
Nạp và tiêu mới 1000@DzoCash 04 Tử Thiên Thạch (Event)

(Ưu đãi 1 có thể tham gia 4 lần, ưu đãi 2 có thể tham gia 2 lần)

🔰 Đăng ký tham gia nhận Tử Thiên Thạch tại >>bài viết Sự Kiện F.Page<<

- Tên nhân vật: 
- Máy chủ: 
- Ưu đãi tham gia và số lượng: 

 

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).

- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.

- Tham gia nhưng không báo danh và ngược lại xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.