Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus - 24/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện Cuối Tuần 17/04/2022Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện Cuối Tuần 17/04/2022

17/04/2022

Yulgang Hiệp Khách mang đến ưu đãi ngập tràn quà tặng hấp dẫn

Sự Kiện  CUỐI TUẦN

 

⏰ Thời gian sự kiện : (12:00) ngày 17/04/2022 ~ (23:59) ngày 18/04/2022.

🔰  Đối tượng tham gia :  Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung :

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi :

Quà bonus Yêu cầu Phần quà

1
 
Nạp và tiêu mới 500@Dzocash 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3/3) (event)

2
 
Nạp và tiêu mới 7,000@Dzocash 01 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]

3
 
Nạp và tiêu mới 12,000@Dzocash 02 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]

4
 
Nạp và tiêu mới 20,000@Dzocash 04 Thúy ngọc phù (Vũ Khí)[Chân]
01 Phúc vận phù (25%)

(Quà bonus 1 có thể tham gia 01 lần, quà bonus 2-3-4 có thể tham gia 04 lần
ưu tiên nhận quà bonus cao nhất)

 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút