Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Địa Hỏa Môn] Chào bạn mới (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Địa Hỏa Môn] Chào bạn mới (05.2022)

07/05/2022

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến quà tặng trải nghiệm người chơi mới
!! Tiếp diễn Chuỗi Sự Kiện ra mắt Máy chủ mới

 Sự Kiện CHÀO BẠN MỚI

 Thời gian

- Bắt đầu : ngày 07/05/2022
- Kết thúc : (10:00) ngày 11/05/2022

 Đối tượng tham gia 

- Áp dụng cho nhân vật từ máy chủ hiện hành tham gia vào máy chủ mới Địa Hỏa Môn
- Áp dụng cho người chơi mới tham gia máy chủ mới 
Địa Hỏa Môn

 Thể lệ tham gia

      - Like bài viết Sự Kiện của FanPage
      - Báo danh tại bài Sự Kiện Fanpage theo mẫu trong thời gian Sự Kiện

 Mẫu báo danh tham gia 
 • Tên nhân vật hiện hành - Máy chủ hiện hành
 • Tên nhân vật sẽ tham gia Máy chủ mới
 • Lời chào bạn mới
 • Tag thành công tối thiểu 4 bạn bè
 • Chấp nhận quyết định của BTC
 Ví dụ 

- Người chơi từ máy chủ hiện hành khi tham gia sẽ báo danh :

 • Tên nhân vật hiện hành - Máy chủ hiện hành
 • Tên nhân vật sẽ tham gia Máy chủ mới
 • Lời chào bạn mới
 • Tag thành công tối thiểu 4 bạn bè
 • Chấp nhận quyết định của BTC

- Người chơi mới khi tham gia sẽ báo danh :

 • Tên nhân vật sẽ tham gia Máy chủ mới
 • Lời chào bạn mới
 • Tag thành công tối thiểu 4 bạn bè
 • Chấp nhận quyết định của BTC

 Quà tặng Sự Kiện
BTC sẽ trao thưởng đối với tham gia hợp lệ các phần thưởng sau : 

       Quà tặng Thần thú : áp dụng cho 50 nhân vật tham gia hợp lệ sớm nhất
 • 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi (khóa)
 • 03 Long cang hồn (1 ngày) (khóa)
       Quà tặng Trợ lực : áp dụng cho các nhân vật tham gia hợp lệ còn lại
 • 02 Tịnh tâm chay (khóa)
 • 02 Mèo tài phú (khóa)
 • 01 Chí tôn Hỏa dương đơn (3/3) (khóa)
    
Lưu ý: 
- Mỗi Facebook chỉ tham gia cho 1 ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật

- Thông tin nhân vật không tồn tại sẽ bị loại
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa hoặc ngoài thời gian Sự Kiện là không hợp lệ
- Bài tham gia đăng lồng ghép vào nội dung bình luận bất kỳ là không hợp lệ
- Mỗi nhân vật nhận 1 quà tặng duy nhất theo thứ tự cơ cấu giải thưởng
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác

- Quà tặng từ Sự Kiện không thể giao dịch
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết


! SĂN LÙNG QUÀ TẶNG LÀM HÀNH TRANG DU HÀNH MÁY CHỦ CỰC DỄ DÀNG !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.