Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Địa Hỏa Môn] Đua TOP nhận thưởng (05.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Địa Hỏa Môn] Đua TOP nhận thưởng (05.2022)

08/05/2022

Khẳng định sức mạnh bức phá và nhận quà vinh danh TOP cùng Địa Hỏa Môn !

 Sự Kiện ĐUA TOP NHẬN THƯỞNG
 

 Thời gian

- Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 09/05/2022
- Kết thùc : (23:59) ngày 05/06/2022

 Đối tượng

- Dành riêng cho máy chủ Địa Hỏa Môn của Yulgang Hiệp Khách
- Áp dụng cho nhân vật cấp độ 110 trở lên

 Nội dung

Kết thúc thời gian đua top của sự kiện, TOP 10 Hiệp Khách có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

 Phần thưởng

► Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp 135 trở lên :

TOP Quà tặng
1

 01 Thần thú Thần Quy (cao cấp) +5 
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
 
  (tối đa sau nhận là +10)

 01 Y phục luyện cấp (Chân) (zin) 
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (zin)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ) (zin)
 05 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (khóa)
 06 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (ulpt 100)
 06 Kim Cang Thạch Siêu Cấp (clvc 35%)

2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang Phục Hắc Phong Bang (zin)
 02 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (khóa)
 04 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10) (khóa)
 01 Trang phục Chiến binh Huyền Vũ (zin)
4 - 10  01 Bảo Hiểm Cường Hóa Y phục
  (tối đa sau nhận là +7)

 01 Thần thú (Linh miêu) (thông thường) (khóa)
 01 Long Cang Hồn (15 ngày)


► Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp nhỏ hơn 135 :

TOP Quà tặng
1

 01 Trứng thú (Sói Hồng) 
 01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí 
  (tối đa sau nhận là +10)
 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (zin)
 01 Môn Phái Phục Cấp 7 (Bang Chủ) (zin)
 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (khóa)
 06 Hàn Ngọc Thạch Siêu Cấp (pt 15)
 06 Kim Cang Thạch Cao Cấp (clvc 31%)

2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (khóa)
 05 Hàn Ngọc Thạch Cao Cấp (pt 11)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)
 01 Mèo Tài Phú (10/10) (khóa)
 01 Trang phục Chiến binh Huyền Vũ (zin)
4 - 10  02 Rương thời phong Đại chiến giả
 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi (khóa)
 01 Long Cang Hồn (15 ngày) 

- Ghi chú viết tắt:

  • clvc: công lực võ công.
  • pt: phòng thủ.
  • ulpt : uy lực phòng thủ.
  • UDCH : ưu đãi cường hóa.
  • BHCH : bảo hiểm cường hóa.

- Ghi chú quà tặng:

  • UDCH vũ khí áp dụng cho trang bị bất kỳ, không bao gồm trang bị phục ma động.
  • UDCH y phục / BHCH y phục không bao gồm trang bị phục ma động, trang bị võ huân.

Lưu ý: 

- Hệ thống chỉ lấy TOP 10 toàn máy chủ, quà tặng Thần Y và các hệ nhân vật khác là khác nhau.
- Vũ Khí và Y Phục nhận Ưu đãi / Bảo hiểm cường hóa phải cùng giới tính và hệ phái với nhân vật đoạt giải.
- Nhân vật đoạt giải cần chuẩn bị trang bị để nhận ưu đãi / bảo hiểm cường hóa tương ứng.
- Thời gian cường hóa và nhận bảo hiểm cường hóa sẽ thông báo khi tổng kết sự kiện.
- Cấp độ trang bị nhận thưởng dựa trên cấp độ nhân vật nhận giải tại thời điểm tổng kết sự kiện.
- Quà tặng UDCH / BHCH trao trực tiếp cho trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Quà tặng (khóa) không thể giao dịch.
- Thời trang theo giới tính nhân vật đạt giải.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 
Chuẩn bị chiến đấu và đoạt top thôi nào !!!
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.