Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thien Than Cac Chu] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dich Vu Bao Hiem Cuong Hoa (Dac Biet) (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (08/08)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ngay Hiep Khach (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (04/08/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Nhan Thuong (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Mo ban] Hop Qua Danh Du (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] (08.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chien truong Viem Long] Truyen cong Dac biet (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (07.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (07.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus (04.07)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus (04.07)

04/07/2022

DzoShop thêm cơ hội trải nghiệm vật phẩm đặc biệt chào tháng mới !

 Sự Kiện QUÀ TẶNG BONUS

 Thời gian : (10:30) ngày 04/07 ~ (10:30) ngày 05/07/20222

 Đối tượng tham gia : Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia :
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện sẽ nhận được quà tặng :

► DzoCash tham gia dùng mua sắm vật phẩm.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Mỗi nhân vật tham gia đồng thời các Gói Trải nghiệm và Gói Bonus khác nhau.
► DzoCash tham gia mỗi Gói quà Bonus là độc lập.

 Gói Trải nghiệm :
- Nạp mới và mua sắm mới bất kỳ từ 550@DzoCash 
  • Tặng 01 Phúc vận phù (20%) (Event)
  • Mỗi nhân vật nhận duy nhất 01 Gói Trải nghiệm

 Gói quà Bonus :

Gói Bonus Yêu cầu Quà tặng
1 Nạp mới và Mua sắm mới
7,000@ ~ 11,999@DzoCash
01 Thúy ngọc phù (phòng ngự) [Chân]
(có thể tham gia 03 lần)
2 Nạp mới và Mua sắm mới
12,000@ ~ 19,999@DzoCash
02 Thúy ngọc phù (phòng ngự) [Chân]
(có thể tham gia 03 lần)
3 Nạp mới và Mua sắm mới
20,000@DzoCash
04 Thúy ngọc phù (phòng ngự) [Chân]
(có thể tham gia 03 lần)
 
 Mô tả sơ lược tặng phẩm :
- Thúy ngọc phù [Chân] : cường hóa thất bại -2 cấp cường hóa (bảo toàn cấp CH 10)
 
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con
- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia

- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.