Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sô Cô La Trắng (15/08)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Sô Cô La Trắng (15/08)

15/08/2022

Mua sắm để nhận những phần quà hấp dẫn cùng Yulgang Hiệp Khách !!!

 Sự Kiện SÔ CÔ LA TRẮNG

 Thời gian sự kiện: (10:00) ngày 15/08/2022 ~ (10:00) ngày 16/08/2022

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách khi nạp và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:
 

Gói quà Yêu cầu Phần quà

Gói Trải Nghiệm
 
nạp và tiêu mới 2,300@Dzocash 01 Sô cô la trắng (3)
01 Sinh Tử Phù

Gói Tăng Tốc
 
nạp và tiêu mới 5,500@Dzocash 02 Sô cô la trắng (3)

(Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều gói quà.
Gói trải nghiệm có thể tham gia 02 lần. Gói tăng tốc có thể tham gia 03 lần)


 Mô tả tặng phẩm:

- Sô cô la trắng (3): Túi có thể giao dịch chứa 3 sô cô la trắng (Event).
 
Lưu ý
 
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- DzoCash tham gia mỗi ưu đãi là độc lập với nhau.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
- Cộng dồn @DzoCash tiêu cho 1 nhân vật tham gia duy nhất của ID con.

- Ưu tiên nhận ưu đãi từ cao đến thấp.
- Trường hợp muốn tham gia gói thấp hơn, vui lòng liên hệ Cổng hỗ trợ để được ghi nhận.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh chóng.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.