Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Khach San Vuong Gia] (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Uu Dai) Tu Ha Than Dan (28/09)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (09.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (21/09/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] Ho Tro (2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dem Hoi Trang Ram (09.2023)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Bảo Hiểm Bảo Hạp (23/09)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Bảo Hiểm Bảo Hạp (23/09)

22/09/2022

Bảo hiểm khi tham gia mở rương chỉ có từ Sự Kiện

 Sự Kiện BẢO HIỂM BẢO HẠP

 Thời gian: (15:00) ngày 23/09/2022 ~ (23:59) ngày 24/09/2022

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

  Thể lệ tham gia:
Trong thời gian trên khi mua sắm thỏa điều kiện và có đăng ký sẽ nhận thêm Trang bị Chân:

► DzoCash tham gia tự do sử dụng, không thu hồi.
► Vật phẩm do nhân vật tự do sử dụng, không thu hồi.
► Bích Đàn Bảo Hàm tham gia mỗi ưu đãi là độc lập.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia đồng thời các ưu đãi khác nhau.
► Mỗi nhân vật có thể tham gia 01 y phục và 01 vũ khí.
► Trang bị Chân có hỗ trợ chỉ số đối kháng quái, chỉ số tăng cường khi nâng cấp cao hơn so với trang bị cùng loại.
► Sự Kiện đặc biệt không yêu cầu cấp độ, chuyển chức, giới tính, thế lực cùng thông tin nhân vật tham gia.

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1

Mua mới 30 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 13x (zin thường)

2

Mua mới 50 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 14x (zin thường)

3

Mua mới 70 Bích Đàn Bảo Hàm

Y phục Chân cấp 15x (zin thường)

4

Mua mới 70 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 13x (zin thường)

5

Mua mới 90 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 14x (zin thường)

6

Mua mới 110 Bích Đàn Bảo Hàm

Vũ khí Chân cấp 15x (zin thường)

 

 Đăng ký:

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ nếu có nhu cầu nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Đăng ký tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:
♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện 
  • Tham gia Bảo Hiểm Bảo Hạp (23/09)
  • ID con
  • Tên nhân vật
  • Máy chủ
  • Ưu đãi tham gia
  • Thông tin cấp độ, chuyển chức, giới tính, thế lực của trang bị nhận thưởng
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Mỗi ID con (DZxxx / SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.

- Không đăng ký xem như từ chối nhận quà từ Sự Kiện.
- Quà tặng trao trực tiếp vào rương hành trang nhân vật.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc kết quả Sự Kiện.
- Quà tặng không thể quy đổi, chuyển dời hay thay thế nhân vật nhận thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.