Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hào Hiệp Cốc] Đua TOP Chiến Thần (11.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Hào Hiệp Cốc] Đua TOP Chiến Thần (11.2022)

13/11/2022

Khẳng định sức mạnh bức phá và nhận quà vinh danh TOP cùng Hào Hiệp Cốc !

 Sự Kiện ĐUA TOP CHIẾN THẦN
 

 Thời gian

- Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 14/11/2022
- Kết thùc : (23:59) ngày 04/12/2022

 Đối tượng

- Dành riêng cho máy chủ Hào Hiệp Cốc của Yulgang Hiệp Khách
- Áp dụng cho nhân vật cấp độ 115 trở lên

 Nội dung

Kết thúc thời gian đua top của sự kiện, TOP 8 Hiệp Khách có cấp độ cao nhất sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn

 Phần thưởng

► Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp 130 trở lên :

TOP Quà tặng
1

 100,000 Võ huân 
 
01 Linh xà (Quý hiếm) 
 01 Ưu đãi cường hóa +1 Vũ Khí 
  (tối đa sau nhận là +10)

 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (zin) 
 01 Tử Hà Thần Đan (10 ngày) (khóa) 
 30 Nguyên liệu gia công Trang sức (Khuyên)
 30 Nguyên liệu gia công Trang sức (Dây chuyền)
 14 Hàn ngọc thạch siêu cấp (pt 15)
 07 Kim cang thạch siêu cấp (clvc 35%)

2  01 Ưu đãi cường hóa +1 Vũ khí
  (tối đa sau nhận là +9)
 01 Trang phục Chiến binh Phượng Hoàng (zin)
 03 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) (khóa)
 07 Hàn ngọc thạch siêu cấp (pt 15)
3  01 Ưu đãi cường hóa +1 Y phục
  (tối đa sau nhận là +8)

 01 Trang phục Chiến binh Bạch Hổ (zin) 
 01 Mèo Tài Phú (10/10) (khóa)
 03 Hồng mật thần thảo (bậc 2) (khóa)
4 - 8  01 Bảo hiểm cường hóa Y phục
  (tối đa sau nhận là +8)

 01 Thần thú (Linh xà) (thông thường) (khóa)
 01 Long Cang Hồn (15 ngày)


► Nếu nhân vật nhận thưởng đạt cấp nhỏ hơn 130 :

TOP Quà tặng
1

 01 Ưu đãi Tiến hóa 1 cấp Thần thú 
  (tối đa sau nhận là Quý hiếm)

 01 Ưu đãi cường hóa +1 Vũ Khí 
  (tối đa sau nhận là +10)

 01 Thời trang Hoàng Kim Giáp (zin) 
 05 Tử Hà Thấn Đan (1 ngày) (khóa) 
 04 Hồng mật thần thảo (bậc 3)
 14 Hàn ngọc thạch cao cấp (ulpt 90)
 07 Hàn ngọc thạch siêu cấp (ulpt 100)

2  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Vũ Khí
  (tối đa sau nhận là +9)

 01 Trang phục Chiến binh Phượng Hoàng (zin)
 03 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) (khóa)
 07 Hàn ngọc thạch cao cấp (ulpt 90)
3  01 Ưu Đãi Cường Hóa +1 Y Phục
  (tối đa sau nhận là +8)

 01 Trang phục Chiến binh Bạch Hổ (zin)
 01 Mèo Tài Phú (10/10) (khóa)
4 - 8  02 Quang Long chỉ thêu (1 ngày) (khóa)
 01 Kẻ đánh cắp Tống Lợi (khóa)
 01 Long Cang Hồn (15 ngày)


  - Ghi chú viết tắt:

  • clvc: công lực võ công.
  • pt: phòng thủ.
  • ulpt : uy lực phòng thủ.
  • UDCH : ưu đãi cường hóa.
  • BHCH : bảo hiểm cường hóa.

- Ghi chú quà tặng:

  • UDCH vũ khí áp dụng cho trang bị bất kỳ, không bao gồm trang bị phục ma động.
  • UDCH y phục / BHCH y phục không bao gồm trang bị phục ma động, trang bị võ huân.

Lưu ý: 

- Hệ thống chỉ lấy TOP 8 toàn máy chủ tất cả các hệ phái nhân vật.
- Điểm võ huân, quà tặng cường hóa trao trực tiếp cho nhân vật, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Vũ Khí và Y Phục nhận UDCH / BHCH phải cùng hệ phái với nhân vật đoạt giải, giới tính tự do.
- Nhân vật đoạt giải cần chuẩn bị vật phẩm để nhận ưu đãi / bảo hiểm cường hóa / tiến hóa tương ứng.
- Thời gian cường hóa, nhận bảo hiểm cường hóa và tiến hóa sẽ thông báo khi tổng kết sự kiện.
- Cấp độ trang bị nhận thưởng dựa trên cấp độ nhân vật nhận giải tại thời điểm tổng kết sự kiện.
- Quà tặng UDCH / BHCH trao trực tiếp cho trang bị, không trao dưới dạng tặng phẩm.
- Quà tặng (khóa) không thể giao dịch.
- Thời trang theo giới tính nhân vật đạt giải.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

Chuẩn bị chiến đấu và đoạt top thôi nào !!!Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.