Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Goi VIP Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Hoc Vien Luot Song] (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Trai nghiem 14 ngay
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Than thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu thi Thoi trang] mung May chu moi (03.12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Chien Than (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (02/12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [An Pham Gioi Han] Combo Lich Mung Nam Moi 2023 (25/11)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Combo Lich Quy 1/2023
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua Tang Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua tang Kinh nghiem danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (01/12/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Uu Dai Kenh VIP (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (12.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng VIP Bonus (24/11)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng VIP Bonus (24/11)

24/11/2022

Nhận thêm ưu đãi luyện cấp toàn tài khoản từ Yulgang Hiệp Khách

 [Sự Kiện] QUÀ TẶNG VIP BONUS

 Thời gian:

Bắt đầu: (10:00) ngày 24/11/2022.
Kết thúc: (10:00) ngày 25/11/2022.

 Đối tượng tham gia:

- Toàn bộ các máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

  Thể lệ tham gia:

☑ Trong thời gian trên, nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm quà tặng: 

➥ Quà tặng nạp và mua sắm 3,000@DzoCash:

  • Quà tặng VIP Bonus (15 ngày)
 Thông tin Ưu đãi: Áp dụng cho tất cả nhân vật của ID con (không phân biệt máy chủ).
    ► Ưu đãi Kinh nghiệm & Tỷ lệ rơi vật phẩm:
          - Giờ đầu tiên online: ưu đãi 5%
          - Mỗi giờ online tiếp theo: tăng thêm 5% ưu đãi
          - Giá trị ưu đãi tối đa: 20%
(Giá trị ưu đãi tính lại từ đầu nếu người chơi thoát nhân vật vào lại hoặc dịch chuyển bản đồ chiến trận)
    ► Ưu đãi (khác)
          - Tăng điểm kỹ năng nhận được khi luyện cấp (ngẫu nhiên).
          - Tăng % xác suất thành công khi tham gia hợp thành, cường hóa / tính năng cơ bản.
          - Tăng % exp khi sử dụng các vật phẩm đặc biệt của PC Bonus : Hộ Tâm Đơn (PC), Yêu hóa Ma võ (PC)...
          - Gia tăng số cửa sổ game có thể mở trên mỗi PC >>(click xem)<<

Để ưu tiên @Dzocash tham gia, các Hiệp Khách gửi báo danh đến >>cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

- Sự kiện Quà tặng VIP Bonus (24/11)
- ID con:
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Chấp nhận ưu tiên tính @Dzocash cho sự kiện này.
Lưu ý
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.

- Cộng dồn @DzoCash tham gia Sự Kiện trên cùng ID con.

- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu DzoCash đầu tiên của ID con tham gia.
- Quà tặng VIP Bonus có thể nhận duy nhất 1 phần / mỗi quà.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn VIP bonus trước đó.
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.