Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tu Thien Thach (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Ho Tam Don (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hào Hiệp Cốc] Kinh nghiệm mừng Sinh nhật (12.2022)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Hào Hiệp Cốc] Kinh nghiệm mừng Sinh nhật (12.2022)

02/12/2022

Tháng 12 tiếp tục lộ trình quà tặng kinh nghiệm dành riêng cho Hào Hiệp Cốc

 Quà tặng Kinh nghiệm HÀO HIỆP CỐC

 Đối tượng : dành riêng cho máy chủ Hào Hiệp Cốc 

 Nội dung : 

Đợt 1 Tuần 1 :

 • Thời gian : (20:00) ngày 03/12/2022 ~ (23:59) ngày 04/12/2022
 • Tăng 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 2 Tuần 2 :

 • Thời gian : (00:00) ngày 10/12/2022 ~ (23:59) ngày 10/12/2022
 • Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 3 Tuần 2 :

 • Thời gian : (00:00) ngày 11/12/2022 ~ (23:59) ngày 11/12/2022
 • Tăng 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 4 Tuần 3 :

 • Thời gian : (12:00) ngày 16/12/2022 ~ (23:59) ngày 16/12/2022
 • Tăng 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 5 Tuần 3 :

 • Thời gian : (00:00) ngày 17/12/2022 ~ (23:59) ngày 17/12/2022
 • Tăng 80% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 6 Tuần 3 :

 • Thời gian : (12:00) ngày 18/12/2022 ~ (23:59) ngày 18/12/2022
 • Tăng 80% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 7 Tuần 4 :

 • Thời gian : (20:00) ngày 23/12/2022 ~ (08:00) ngày 24/12/2022
 • Tăng 50% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 8 Tuần 4 :

 • Thời gian : (00:00) ngày 25/12/2022 ~ (23:59) ngày 25/12/2022
 • Tăng 100% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

Đợt 9 Tuần 5 :

 • Thời gian : (20:00) ngày 30/12/2022 ~ (19:59) ngày 31/12/2022
 • Tăng 80% điểm kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp theo tổ đội

 

Mọi thắc mắc liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

! CÙNG THĂNG CẤP NÀO !

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính b