Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Bonus (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Khuyen Mai) Chi Ton Hoa Duong Don (05/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Fanpage] Loan Tin Nhận Thưởng (22/05)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Fanpage] Loan Tin Nhận Thưởng (22/05)

16/05/2023

Yulgang Hiệp Khách mang đến quà tặng trước thềm ra mắt Máy chủ mới
!! Khởi đầu Chuỗi Sự Kiện ra mắt Máy chủ mới

Sự Kiện LOAN TIN NHẬN THƯỞNG

 Thời gian: (15:00) ngày 22/05/2023 ~ (23:59) ngày 23/05/2023.

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách

 Thể lệ tham gia:

Trong thời gian sự kiện, các Hiệp Khách tham gia loan tin máy chủ mới tại bài viết sự kiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Like Fanpage DzoGame - Yulgang Hiệp Khách
- Bước 2: Like và share bài viết sự Kiện của Fanpage (ở chế độ công khai).
- Bước 3: Báo danh tại >>bài viết Fanpage<< theo mẫu trong thời gian sự kiện.

 Mẫu báo danh:

  • Tên nhân vật:
  • Máy chủ:
  • Cùng tham gia máy chủ mới "Thiên Ma Cung" nào.
  • Tag thành công tối thiểu 5 bạn bè.
  • Chấp nhận quyết định của BTC.

 Quà tặng Sự Kiện:

​  Các Hiệp Khách có gửi báo danh tham gia hợp lệ:

  • 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (3) (Event).

Lưu ý:

- Mỗi facebook tham gia cho 1 ID con duy nhất trong suốt thời gian Sự Kiện.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Bài tham gia đã qua chỉnh sửa, báo danh không đầy đủ, thông tin không chính xác, ngoài thời gian sự kiện là không hợp lệ.
- Mỗi nhân vật nhận 1 quà tặng duy nhất theo thứ tự cơ cấu giải thưởng.
- Nhân vật báo danh là nhân vật nhận thưởng.
- Khóa giao dịch với tặng phẩm Event từ sự kiện.
- Quà tặng không hỗ trợ chuyển nhân vật nhận thưởng hoặc quy đổi thành tặng phẩm khác.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc khi kết thúc thắc mắc kết quả tổng kết.

Mọi thắc mắc liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.