Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Thiên Ma Cung] Vua Cường HóaTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Thiên Ma Cung] Vua Cường Hóa

28/05/2023


 Vua Cường Hóa
 

 Thời gian

- Bắt đầu : (sau bảo trì) ngày 01/06/2023
- Kết thùc : (10:00) ngày 03/07/2023
- Báo danh nhận quà : (10:00) ngày 03/07/2023 ~ (23:59) ngày 09/07/2023

 Đối tượng

- Dành riêng cho máy chủ Thiên Ma Cung của Yulgang Hiệp Khách

 Nội dung

Trong thời gian sự kiện, mỗi lần hiệp khách cường hóa trang bị đạt đến mốc nhất định và gửi báo danh sẽ nhận được điểm cường hóa. Điểm cường hóa có thể dùng để xếp hạng nhận thưởng và nhận ưu đãi cường hóa.

Quy Tắc Tính Điểm

Cường Hóa Điểm Cường Hóa
+10

1 điểm

+12

2 điểm

+13 trở lên

3 điểm

 
 Danh Sách Đổi Ưu Đãi Cường Hóa
 
Điểm Cường Hóa Quà Tặng
4 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 10)

8 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 11)

12 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 12)

16 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 13)

20 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 14)

24 điểm

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 15)
(tiêu hao điểm cường hóa để nhận phần quà tương ứng, mỗi phần quà chỉ có thể nhận 1 lần)
 
 Phần Thưởng Xếp Hạng Điểm Cường Hóa
 
Xếp Hạng Quà Tặng
1

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 15)

2

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 14)

3

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 13)

4-10

01 Ưu đãi cường hóa +1 (giới hạn 10)

(xếp hạng dựa trên tích lũy điểm cường hóa đã từng đạt được, yêu cầu tích lũy tối thiểu 10 điểm để được xếp hạng)
 Báo danh cường hóa

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận điểm cường hóa trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Tên trang bị và cấp cường hóa, vị trí đặt trang bị
   • Thời gian cường hóa thành công
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị cường hóa (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

 Đăng ký nhận thưởng

Hiệp Khách chuẩn bị trang bị nhận ưu đãi theo thứ tự ở túi hành trang.

Hiệp Khách gửi yêu cầu hỗ trợ để báo danh nhận ưu đãi trong thời gian Sự Kiện:

 Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< theo mẫu:

♦♦ Mẫu đăng ký tham gia Sự Kiện:

   • Nhận thưởng Vua Cường Hóa
   • Ưu đãi cường hóa muốn nhận
   • Tên & Chỉ số trang bị nhận ưu đãi, vị trí đặt trang bị
   • Ảnh chụp chi tiết Trang bị nhận ưu đãi (rê trỏ chuột để hiển thị đầy đủ thuộc tính)

 
Lưu ý
- Không báo danh, không đặt vật phẩm theo yêu cầu, tham gia ngoài thời gian xem như không tham gia Sự Kiện.
- Yêu cầu chụp ảnh bằng chức năng game   link hướng dẫn
- Ảnh tham gia cần hiện đầy đủ thông tin của Mẫu đăng ký, bao gồm các thông tin ngoài hình ảnh.
- Trang bị nhận ưu đãi do nhân vật tự chuẩn bị.
- Trao thưởng từ 3 ~7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn báo danh.
 
Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.
 

Chuẩn bị chiến đấu và đoạt top thôi nào !!!Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.