Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Khuyến Mãi) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (05/06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Khuyến Mãi) Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (05/06)

05/06/2023

Ưu đãi ngập tràn quà tặng khi tham gia mua sắm tại DzoShop !!

Sự Kiện KHUYẾN MÃI CHÍ TÔN HỎA DƯƠNG ĐƠN

 Thời gian sự kiện: (10:00) ngày 05/06/2023 ~ (10:00) ngày 06/06/2023.

 Đối tượng tham gia: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

 Nội dung:

Trong thời gian trên khi nạp và tiêu mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi:

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp và tiêu mới 3,500 > 2,800@DzoCash 01 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP) (1 ngày) (Event)
2 Nạp và tiêu mới 9,500 > 8,100@DzoCash 03 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP) (1 ngày) (Event)
3 Nạp và tiêu mới 18,000 > 16,500@DzoCash
06 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP) (1 ngày) (Event)

(Nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi. Mỗi ưu đãi có thể tham gia 04 lần. Ưu tiên nhận ưu đãi cao nhất)

► Mô tả tặng phẩm:

Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (VIP) (1 ngày) (Event): Lực công kích +15 %, phòng ngự +20 %, HP +1000 , EXP +65%công kích võ công +15%, giảm 20% sát thương võ công

Lưu ý:
- Sự Kiện áp dụng cho DzoCash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi Ưu đãi là độc lập với nhau.
- Cộng dồn @DzoCash nạp cho cùng ID con (Dzxxx/SNxxx).
Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật đầu tiên mua sắm của ID con tham gia.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch.
- Trao thưởng chậm nhất 7 ngày làm việc từ thời điểm kết thúc giải đáp kết quả Sự Kiện.
 
Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.