Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Flash Sale (08/06)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Flash Sale (08/06)

08/06/2023

Yulgang Hiệp Khách xin giới thiệu những ưu đãi hấp dẫn với sự kiện ưu đãi cuối tuần.

Sự Kiện FLASH SALE

⏰ Thời gian: (10:00) ngày 08/06/2023 ~ (10:00) ngày 09/06/2023.

🔰  Đối tượng: Toàn bộ máy chủ của Yulgang Hiệp Khách.

🔰  Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra, các Hiệp Khách khi nạp mới và mua sắm mới từ DzoShop sẽ nhận thêm khuyến mãi.

Ưu đãi Yêu cầu Phần quà
1 Nạp mới và tiêu mới 1,100@Dzocash 01 Phúc vận phù 20% (Event)
500.000 Điểm Kỹ Năng
2 Nạp mới và tiêu mới 6,000@Dzocash 06 Phúc vận phù 20% (Event)
1.000.000 Điểm Kỹ Năng
3 Nạp mới và tiêu mới 12,500@Dzocash 12 Phúc vận phù 20%
2.000.000 Điểm Kỹ Năng

(Ưu đãi 1 nhận 1 lần, ưu đãi 2-3 nhận 4 lần.
Mỗi nhân vật có thể tham gia nhiều ưu đãi, ưu tiên nhận ưu đãi có giá trị cao nhất)

 Lưu ý

- Sự Kiện áp dụng cho Dzocash, không áp dụng cho DzoBonus.
- DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác.
- DzoCash tham gia mỗi Ưu đãi là độc lập với nhau.
- Cộng dồn @Dzocash nạp trên cùng ID con (DZxxx / SNxxx).
Chỉ cộng dồn @DzoCash tiêu của nhân vật tham gia trên ID con.
- Nhân vật tham gia là nhân vật tiêu @Dzocash đầu tiên của ID con tham gia.
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch.
- Trao thưởng trong vòng 7 ngày làm việc khi kết thúc thời hạn thắc mắc Kết Quà Sự Kiện.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.