[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện Thời Trang] Mừng Máy chủ Việt NamTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện Thời Trang] Mừng Máy chủ Việt Nam

05/10/2018

Thân chào các Hiệp khách

Mừng máy chủ Việt Nam
Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Chuỗi Sự Kiện Thời Trang

THỜI TRANG
 MỪNG MÁY CHỦ VIỆT NAM 

Thời gian  

         Bắt đầu :  11/10/2018

        Kết thúc : 25/10/2018

 

Cập nhật Bích Đàn Bảo Hàm những Trang phục cực HOT

- Thần Điêu Anh Hùng Phục 
- Hàn Tuyết Ngọc Long Sam
- Yêu Thiên Nhiên (Nam / Nữ) 
- Chú Hề Ma Quái (Nam / Nữ)

~ Có thể nhận hiệu ứng đặc biệt của Thiên Vân Nhạc ~

 

 QUÀ MỪNG CỦA THIÊN VÂN NHẠC 

Điều kiện 

- Nhiệm vụ "Thời trang cùng Thiên Vân Nhạc" 1 lần 1 ngày.
- NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ở Huyền Bột Phái.
Mặc Thời Trang có được từ Bích Đàn Bảo Hàm để nhận thưởng.
 
 
 
 Phần thưởng
Hiệu ứng buff Sự quan tâm của Môn chủ Huyền Bột Phái (60 phút)
(Hiệu quả điểm kinh nghiệm x50%, khi chết không mất điểm kinh nghiệm)
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng.

 
 
 
Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.