Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hiep Khach Lenh (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện Thời Trang] Mừng Máy chủ Việt NamTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện Thời Trang] Mừng Máy chủ Việt Nam

05/10/2018

Thân chào các Hiệp khách

Mừng máy chủ Việt Nam
Hội Đồng Võ Lâm cập nhật Chuỗi Sự Kiện Thời Trang

THỜI TRANG
 MỪNG MÁY CHỦ VIỆT NAM 

Thời gian  

         Bắt đầu :  11/10/2018

        Kết thúc : 25/10/2018

 

Cập nhật Bích Đàn Bảo Hàm những Trang phục cực HOT

- Thần Điêu Anh Hùng Phục 
- Hàn Tuyết Ngọc Long Sam
- Yêu Thiên Nhiên (Nam / Nữ) 
- Chú Hề Ma Quái (Nam / Nữ)

~ Có thể nhận hiệu ứng đặc biệt của Thiên Vân Nhạc ~

 

 QUÀ MỪNG CỦA THIÊN VÂN NHẠC 

Điều kiện 

- Nhiệm vụ "Thời trang cùng Thiên Vân Nhạc" 1 lần 1 ngày.
- NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)

Hướng dẫn nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc ở Huyền Bột Phái.
Mặc Thời Trang có được từ Bích Đàn Bảo Hàm để nhận thưởng.
 
 
 
 Phần thưởng
Hiệu ứng buff Sự quan tâm của Môn chủ Huyền Bột Phái (60 phút)
(Hiệu quả điểm kinh nghiệm x50%, khi chết không mất điểm kinh nghiệm)
 
Lưu ý : 
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng.

 
 
 
Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.