Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus Tháng 02/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus Tháng 02/2019

27/02/2019

Ưu đãi sau mùa Khai Trương, DzoShop cập nhật 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 02/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :  27/02/2019 (10:00)
- Kết thúc : 28/02/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Chỉ cần nạp 200@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 1

- Chỉ cần nạp 1000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 2

- Chỉ cần nạp 5000@ sẽ nhận được quà tặng SIÊU  của Mốc 3

 

Lưu ý : 

- Chỉ tính cho lần nạp đầu tiên của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) 
         trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.