Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà tặng Bonus Tháng 02/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà tặng Bonus Tháng 02/2019

27/02/2019

Ưu đãi sau mùa Khai Trương, DzoShop cập nhật 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 02/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :  27/02/2019 (10:00)
- Kết thúc : 28/02/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

- Chỉ cần nạp 200@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 1

- Chỉ cần nạp 1000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 2

- Chỉ cần nạp 5000@ sẽ nhận được quà tặng SIÊU  của Mốc 3

 

Lưu ý : 

- Chỉ tính cho lần nạp đầu tiên của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) 
         trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.