[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tiêu Cash Nhận Quà (03/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tiêu Cash Nhận Quà (03/2019)

01/03/2019
SỰ KIỆN  
TIÊU CASH NHẬN QUÀ 01~06 THÁNG 03/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :  01/03/2019 (10:00)
- Kết thúc : 06/03/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách tiêu  @DzoCash đủ điều kiện sẽ nhận được
tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

23:59 mỗi ngày Hiệp Khách sẽ tổng kết số @DzoCash tiêu dùng mỗi ngày của từng tài khoản.

Mỗi tài khoản sử dụng @DzoCash trong ngày đạt mốc Sự Kiện sẽ nhận được quà !

- Chỉ cần sử dụng hết 1.000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 1

- Chỉ cần sử dụng hết 5.000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 2

- Chỉ cần sử dụng hết 10.000@ sẽ nhận được quà tặng SIÊU mail của Mốc 3

 

Lưu ý : 

- Mỗi ngày số @DzoCash tiêu thụ tính vào Sự Kiện sẽ reset về 0 để tính lại cho ngày mới.
- @DzoCash tiêu thụ không cộng dồn theo mốc và không cộng dồn theo ngày.

- Mỗi tài khoản nhận được tối đa 1 mốc quà / ngày và tối đa 6 mốc quà cho tổng 6 ngày
- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.