Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hiep Khach Lenh (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Tiêu Cash Nhận Quà (03/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Tiêu Cash Nhận Quà (03/2019)

01/03/2019
SỰ KIỆN  
TIÊU CASH NHẬN QUÀ 01~06 THÁNG 03/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :  01/03/2019 (10:00)
- Kết thúc : 06/03/2019 (23:59)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách tiêu  @DzoCash đủ điều kiện sẽ nhận được
tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

(23:59) mỗi ngày Hiệp Khách sẽ tổng kết số @DzoCash tiêu dùng mỗi ngày của từng tài khoản.

Mỗi tài khoản sử dụng @DzoCash trong ngày đạt mốc Sự Kiện sẽ nhận được quà !

- Chỉ cần sử dụng hết 1.000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 1

- Chỉ cần sử dụng hết 5.000@ sẽ nhận được quà tặng  của Mốc 2

- Chỉ cần sử dụng hết 10.000@ sẽ nhận được quà tặng SIÊU  của Mốc 3

 

Lưu ý : 

- Mỗi ngày số @DzoCash tiêu thụ tính vào Sự Kiện sẽ reset về 0 để tính lại cho ngày mới.
- @DzoCash tiêu thụ không cộng dồn theo mốc và không cộng dồn theo ngày.

- Mỗi tài khoản nhận được tối đa 1 mốc quà / ngày và tối đa 6 mốc quà cho tổng 6 ngày
- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng kết sự kiện

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.