Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Chuỗi Sự Kiện NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤUTrang chủ / Sự Kiện / ...

Chuỗi Sự Kiện NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

21/03/2019

Thân chào các Hiệp khách

Vinh Danh Anh Tài, Yulgang Hiệp Khách
CẬP NHẬT Chuỗi Sự Kiện  
NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

 
Ở mỗi cụm máy chủ khác nhau, kiểm định tài năng và trao thưởng sẽ khác nhau !
Thiên ngoại hữu Thiên
Nhân ngoại hữu Nhân
 
 

 

  Sự Kiện TU LUYỆN 
Vinh danh Trâu Vàng Hiệp Khách

 Thời gian

- Bắt đầu :  30/03/2019 (00:00)
- Kết thúc :  01/04/2019 (23:59)
 
 Ni dung
 
Điều kiện
- Người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ của cấp thăng chức hiện hành tại thời điểm Sự Kiện diễn ra
- Người chơi thăng cấp level hoặc đạt %exp yêu cầu trong Sự Kiện (không yêu cầu hoàn thành thăng chức mới trong Sự Kiện)
 
Máy chủ Sát Tinh Lĩnh / Bắc Băng Cung / Huyền Bột Trang
 
Danh hiệu Thánh Up :
Người chơi tiến hành Thăng cấp Level theo Cấp Thăng Chức :
Thăng chức 5 : up 1 level (Điều kiện : thăng chức 5, start lv <110, exp +- (-5%)

  + Ví dụ : Start lv 101 (3%) -> up lv 102 (2%) (% exp chênh lệch giảm không quá 5%)
                                            => 102%-3% = 99% => giảm 1% => đạt yêu cầu

Thăng Thiên 1 : up 40% exp (Điều kiện : thăng thiên 1, start lv <120, exp +-0%
  + Ví dụ : Start lv 119 (3%) -> up exp (41%) (không có tỷ lệ % exp chênh lệch giảm)

                                            => 41%-3% = 38% => giảm 2% => không đạt yêu cầu

Thăng Thiên 2 : up 30% exp (Điều kiện : thăng thiên 2, start lv >119, exp +-0%
  + Ví dụ : Start lv 120 (3%) -> up exp (33%) (không có tỷ lệ % exp chênh lệch giảm)
                                            => 33%-3% = 30% => giảm 0% => đạt yêu cầu 
Thăng Thiên 3 : up 14% exp (Điều kiện : thăng thiên 3, start lv >129, exp +-0%
  + Ví dụ : Start lv 130 (3%) -> up exp (16%) (không có tỷ lệ % exp chênh lệch giảm)
                                            => 16%-3% = 13% => giảm 0% => đạt yêu cầu
Thăng Thiên 4 : up 10% exp (Điều kiện : thăng thiên 4, start lv >139, exp +-0%)
  + Ví dụ : Start lv 130 (3%) -> up exp (12%) (không có tỷ lệ % exp chênh lệch giảm)
                                  => 12%-3% = 9% => giảm 1% => không đạt yêu cầu 
 
 
Danh hiệu Trâu Vàng Hiệp Khách :
- Người chơi tiếp tục up % exp / thăng cấp lv từ lần thứ 2 trở đi, sau khi đạt Danh hiệu Thánh Up
- Sau khi đạt Danh hiệu Thánh Up, sẽ căn cứ vào % exp hoặc lv tại thời điểm đó làm cột mốc bắt đầu cho lần tu luyện tiếp theo
- Hoàn thành nhiệm vụ của cấp thăng chức hiện hành từ lần thứ 2 trở đi, sẽ đạt Danh hiệu Trâu Vàng Hiệp Khách
 
 
 Phần thưởng
 
Danh hiệu Thánh Up  

SÁT TINH LĨNH / BẮC BĂNG CUNG

HUYỀN BỘT TRANG

 
 
Danh hiệu Trâu Vàng Hiệp Khách 
 
Hiệp Khách đạt Danh hiệu Trâu Vàng Hiệp Khách, sẽ nhận Phần thưởng (Danh hiệu Thánh UP) 
tương ứng với Cấp Thăng chức hiện hành tại thời điểm bắt đầu tham gia lần 2
 
Lưu ý :
- Mỗi 
Hash Id / SN id chỉ tham gia 1 nhân vật
- Mỗi Danh hiệu chỉ tham gia 1 lần
Trường hợp exp giảm trong mức chênh lệch nhưng dẫn đến lv sẽ bị trừ khi tính điểm thì không được xem là hoàn thành thăng cấp level
- Báo danh tại >>Cổng hỗ trợ<< (~ 10:00 ngày 02/04/2019) khi đã đạt yêu cầu (% exp / lv)
- Quà tặng không thể quy đổi
- Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng
 
 
 
  Sự Kiện NÂNG CẤP
Vinh danh những bác thợ lành nghề
 
 Thời gian
- Bắt đầu :  22/03/2019 (12:00)
- Kết thúc :  24/03/2019 (23:59)
 
 Ni dung
 
Điều kiện
- Vật phẩm tham gia có cấp thăng chức >=4
- Vật phẩm tham gia phải full 4 dòng hợp thành (không yêu cầu thuộc tính thêm)
- Vật phẩm tham gia có cấp cường hóa thấp hơn cấp cường hóa quy định trước khi Sự Kiện diễn ra 
 
Máy chủ Sát Tinh Lĩnh / Bắc Băng Cung
 
Danh hiệu Thợ Lành Nghề :
Người chơi tiến hành nâng cấp mới đối với 
Vũ khí đạt cấp cường hóa >=8
Trang phục nhân vật đạt cấp cường hóa >=8
Trang sức đạt cấp cường hóa >=4
 
Danh hiệu Búa Vàng :
Người chơi tiến hành nâng cấp mới đối với 
Vũ khí đạt cấp cường hóa >=10
Trang phục nhân vật đạt cấp cường hóa >=10
Trang sức đạt cấp cường hóa >=6
 
 
Máy chủ Huyền Bột Trang
 
Danh hiệu Thợ Lành Nghề :
Người chơi tiến hành nâng cấp mới đối với 
Vũ khí đạt cấp cường hóa >=9
Trang phục nhân vật đạt cấp cường hóa >=9
Trang sức đạt cấp cường hóa >=5
 
Danh hiệu Búa Vàng :
Người chơi tiến hành nâng cấp mới đối với 
Vũ khí đạt cấp cường hóa >=11
Trang phục nhân vật đạt cấp cường hóa >=11
Trang sức đạt cấp cường hóa >=7
 
 Phần thưởng
 
 
 
Lưu ý :
- Mỗi tài khoản chỉ tham gia 1 nhân vật
- Không giới hạn số lần tham gia 
của mỗi tài khoản
- Người chơi chỉ cần nâng cấp 1 trong các vật phẩm được yêu cầu
- Mỗi vật phẩm chỉ tham gia 1 lần (không phân loại theo Danh Hiệu tham gia)
- Báo danh tại Cổng hỗ trợ Hiệp Khách (~đến 10:00 ngày 25/03/2019)
- Nhân vật cường hóa sẽ là nhân vật nhận thưởng
- Quà tặng không thể quy đổi
- Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng
 
 
 TOP NÂNG CẤP 
 
 Ni dung
Các danh hiệu Búa Vàng sẽ được xếp hạng để chọn ra Người có xếp hạng cao nhất
TOP 1 : nâng cấp vật phẩm đạt yêu cầu với cấp cường hóa cao nhất & sớm nhất Sự Kiện
Điều kiện : vật phẩm bắt đầu tham gia có cấp cường hóa <=7 (cả 3 server)
 

 Phần thưởng

Chỉ có 1 phần thưởng duy nhất cho Người Xếp Hạng cao nhất

- Trang phục nhân vật : hỗ trợ +1 cấp cường hóa (cấp cường hóa sẵn có <=13)
- Thần đơn (Thăng Thiên 1) x40

Điều kiện : xếp hạng cao nhất dựa trên Danh hiệu Búa Vàng :
 + Điều kiện cần : vật phẩm tham gia GIẢI TOP NÂNG CẤP lựa chọn từ cấp cường hóa >=10
 + Điều kiện đủ : vật phẩm tham gia đạt cấp cường hóa tối thiểu của Búa Vàng (Huyền Bột Trang) >=11
- Trường hợp không có người chơi đáp ứng đủ điều kiện, BTC sẽ xếp hạng theo tiêu chí thời gian sớm nhất & tiêu chí phụ khác (sỡ hữu số lượng vật phẩm tham gia đạt Điều kiện cần nhiều nhất)
- Trường hợp không có người chơi đáp ứng đủ điều kiện, phần thưởng TOP NÂNG CẤP sẽ có điều chỉnh :

- Trang phục nhân vật : hỗ trợ +1 cấp cường hóa (cấp cường hóa sẵn có <=10)
- Thần đơn (Thăng Thiên 1) x40

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.