Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤUTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

26/03/2019

 Vinh Danh Anh Tài 
 BÚA VÀNG HIỆP KHÁCH 

Yulgang Hiệp Khách công bố
Kết Quả Sự Kiện NÂNG CẤP

Sự Kiện chỉ chạy trong cuối tuần nên còn hạn chế về thời gian & nguyên liệu chuẩn bị. 
Sau thời gian chạy khảo sát, Hiệp Khách sẽ cập nhật Sự Kiện phù hợp hơn cho Server.

 

Kết Quả Sự Kiện TU LUYỆN

Chúc mừng các Hiệp Khách đạt Danh hiệu THÁNH UP
Vinh danh các Hiệp Khách đạt Danh hiệu TRÂU VÀNG

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.