[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤUTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

26/03/2019

 Vinh Danh Anh Tài 
 BÚA VÀNG HIỆP KHÁCH 

Hội đồng Võ lâm công bố
Kết Quả Sự Kiện NÂNG CẤP

Sự Kiện chỉ chạy trong cuối tuần nên còn hạn chế về thời gian & nguyên liệu chuẩn bị. 
Sau thời gian chạy khảo sát, Hiệp Khách sẽ cập nhật Sự Kiện phù hợp hơn cho Server.

 

Kết Quả Sự Kiện TU LUYỆN

Chúc mừng các Hiệp Khách đạt Danh hiệu THÁNH UP
Vinh danh các Hiệp Khách đạt Danh hiệu TRÂU VÀNG

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.