Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤUTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

26/03/2019

 Vinh Danh Anh Tài 
 BÚA VÀNG HIỆP KHÁCH 

Yulgang Hiệp Khách công bố
Kết Quả Sự Kiện NÂNG CẤP

Sự Kiện chỉ chạy trong cuối tuần nên còn hạn chế về thời gian & nguyên liệu chuẩn bị. 
Sau thời gian chạy khảo sát, Hiệp Khách sẽ cập nhật Sự Kiện phù hợp hơn cho Server.

 

Kết Quả Sự Kiện TU LUYỆN

Chúc mừng các Hiệp Khách đạt Danh hiệu THÁNH UP
Vinh danh các Hiệp Khách đạt Danh hiệu TRÂU VÀNG

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.