Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤUTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Kết quả Chuỗi Sự Kiện] NÂNG CẤP - TU LUYỆN - CHIẾN ĐẤU

26/03/2019

 Vinh Danh Anh Tài 
 BÚA VÀNG HIỆP KHÁCH 

Yulgang Hiệp Khách công bố
Kết Quả Sự Kiện NÂNG CẤP

Sự Kiện chỉ chạy trong cuối tuần nên còn hạn chế về thời gian & nguyên liệu chuẩn bị. 
Sau thời gian chạy khảo sát, Hiệp Khách sẽ cập nhật Sự Kiện phù hợp hơn cho Server.

 

Kết Quả Sự Kiện TU LUYỆN

Chúc mừng các Hiệp Khách đạt Danh hiệu THÁNH UP
Vinh danh các Hiệp Khách đạt Danh hiệu TRÂU VÀNG

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.