Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Exp) Chào Tháng 4Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Exp) Chào Tháng 4

28/03/2019

Thân chào các Hiệp khách

 

Sự kiện 
CHÀO THÁNG 4

 

Tiếp diễn hỗ trợ cộng đồng,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện Nhân đôi Kinh nghiệm (toàn server)

với lịch trình cụ thể như sau :
 

Thời gian:

00:00 (01/04) ~ 23:59 (01/04/2019)

Nội dung: 

- Tăng 100% kinh nghiệm, kỹ năng
- Tăng 100% tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ, tiền...
 

Bức tốc level cùng Cá Tháng Tư !!!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.