Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Exp) Chào Tháng 4Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Exp) Chào Tháng 4

28/03/2019

Thân chào các Hiệp khách

 

Sự kiện 
CHÀO THÁNG 4

 

Tiếp diễn hỗ trợ cộng đồng,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện Nhân đôi Kinh nghiệm (toàn server)

với lịch trình cụ thể như sau :
 

Thời gian:

00:00 (01/04) ~ 23:59 (01/04/2019)

Nội dung: 

- Tăng 100% kinh nghiệm, kỹ năng
- Tăng 100% tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ, tiền...
 

Bức tốc level cùng Cá Tháng Tư !!!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.