Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Exp) Chào Tháng 4Trang chủ / Sự Kiện / ...

(Exp) Chào Tháng 4

28/03/2019

Thân chào các Hiệp khách

 

Sự kiện 
CHÀO THÁNG 4

 

Tiếp diễn hỗ trợ cộng đồng,
Yulgang Hiệp Khách cập nhật Sự Kiện Nhân đôi Kinh nghiệm (toàn server)

với lịch trình cụ thể như sau :
 

Thời gian:

00:00 (01/04) ~ 23:59 (01/04/2019)

Nội dung: 

- Tăng 100% kinh nghiệm, kỹ năng
- Tăng 100% tỷ lệ rơi vật phẩm, nhiệm vụ, tiền...
 

Bức tốc level cùng Cá Tháng Tư !!!

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.