Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] QÙA TẶNG CỦA ÂN QUÂNTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] QÙA TẶNG CỦA ÂN QUÂN

08/05/2019

Thân chào các Hiệp khách

Tiếp diễn sự kiện " Ngày của Mẹ " 

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến cho các Hiệp Khách thêm 1 sự kiện hấp dẫn :

Anh Dong (498)

Một đứa trẻ ngoan vâng lời Cha Mẹ thì sẽ được tặng quá <3

QÙA TẶNG CHO ÂN QUÂN 

 Thời gian
- Bắt đầu :  09/05/2019
- Kết thúc : 23/05/2019
 
Anh Dong (86)Điều kiện :
- Nhiệm vụ "Quà tặng cho Ân Quân1 lần 1 ngày.
- NPC Ân Quân (Bắc Hải Băng Cung) .
- NPC Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái) .
Anh Dong (86)Hướng dẫn nhiệm vụ
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Ân Quân
- Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau :
 • Phiếu đổi kiếm 
 • Phiếu đổi búp bê 
 • Phiếu đổi vải 
- Đến NPC Bát Quái Lão Nhân nhận nhiệm vụ phù hợp *
 
 
 
 ● Thu thập : 
 • Hộp kiếm gỗ  x 10
 • Hộp búp bê    x 10
 • Hộp chứa vải  x10

Ví dụ : Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại Ân Quân nếu nhận được Phiếu Đổi Kiếm
-> về BQLN nhận nhiệm vụ 
Thanh kiếm đồ chơi -> đánh quái thu thập 10 Hộp kiếm gỗ

 
- Giao lại cho NPC Bát Quái Lão Nhân :

 ● Nhận lại :

 • Kiếm đồ chơi  x 01
 • Búp bê vải  x 01
 • Vải  x 01
- Giao lại cho NPC Ân Quân .
 
 
Ví dụ : Hiệp Khách nhận nhiệm vụ Thanh kiếm đồ chơi tại BQLN -> dùng 10 Hộp kiếm gỗ đổi lấy 1 Kiếm đồ chơi tại BQLN -> mang Kiếm đồ chơi về cho Ân Quân để nhận thưởng
 
Anh Dong (86) Phần thưởng : 
- Hoàn thành đúng nhiệm vụ NPC Ân Quân yêu cầu :
 •   Hiệu ứng tăng 100% kinh nghiệm trong 2h .

- Không hoàn thành đúng nhiệm vụ NPC Ân Quân yêu cầu : 

 •  Hiệu ứng tăng 20% kinh nghiệm trong 2h .
 
 * Lưu ý :
- Khi nhận nhận phiếu ngẫu nhiên nào tại NPC Ân Quân thì gặp NPC Bát Quái Lão Nhân làm nhiệm vụ đó .
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng tương đồng.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.