Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] QÙA TẶNG CỦA ÂN QUÂNTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] QÙA TẶNG CỦA ÂN QUÂN

08/05/2019

Thân chào các Hiệp khách

Tiếp diễn sự kiện " Ngày của Mẹ " 

Yulgang Hiệp Khách tiếp tục mang đến cho các Hiệp Khách thêm 1 sự kiện hấp dẫn :

Anh Dong (498)

Một đứa trẻ ngoan vâng lời Cha Mẹ thì sẽ được tặng quá <3

QÙA TẶNG CHO ÂN QUÂN 

 Thời gian
- Bắt đầu :  09/05/2019
- Kết thúc : 23/05/2019
 
Anh Dong (86)Điều kiện :
- Nhiệm vụ "Quà tặng cho Ân Quân1 lần 1 ngày.
- NPC Ân Quân (Bắc Hải Băng Cung) .
- NPC Bát Quái Lão Nhân (Huyền Bột Phái) .
Anh Dong (86)Hướng dẫn nhiệm vụ
- Nhận nhiệm vụ tại NPC Ân Quân
- Nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau :
 • Phiếu đổi kiếm 
 • Phiếu đổi búp bê 
 • Phiếu đổi vải 
- Đến NPC Bát Quái Lão Nhân nhận nhiệm vụ phù hợp *
 
 
 
 ● Thu thập : 
 • Hộp kiếm gỗ  x 10
 • Hộp búp bê    x 10
 • Hộp chứa vải  x10

Ví dụ : Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại Ân Quân nếu nhận được Phiếu Đổi Kiếm
-> về BQLN nhận nhiệm vụ 
Thanh kiếm đồ chơi -> đánh quái thu thập 10 Hộp kiếm gỗ

 
- Giao lại cho NPC Bát Quái Lão Nhân :

 ● Nhận lại :

 • Kiếm đồ chơi  x 01
 • Búp bê vải  x 01
 • Vải  x 01
- Giao lại cho NPC Ân Quân .
 
 
Ví dụ : Hiệp Khách nhận nhiệm vụ Thanh kiếm đồ chơi tại BQLN -> dùng 10 Hộp kiếm gỗ đổi lấy 1 Kiếm đồ chơi tại BQLN -> mang Kiếm đồ chơi về cho Ân Quân để nhận thưởng
 
Anh Dong (86) Phần thưởng : 
- Hoàn thành đúng nhiệm vụ NPC Ân Quân yêu cầu :
 •   Hiệu ứng tăng 100% kinh nghiệm trong 2h .

- Không hoàn thành đúng nhiệm vụ NPC Ân Quân yêu cầu : 

 •  Hiệu ứng tăng 20% kinh nghiệm trong 2h .
 
 * Lưu ý :
- Khi nhận nhận phiếu ngẫu nhiên nào tại NPC Ân Quân thì gặp NPC Bát Quái Lão Nhân làm nhiệm vụ đó .
- Không thể trả nhiệm vụ khi nhân vật có hiệu ứng tương đồng.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.