[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / (Chuỗi Sự Kiện) Trợ cấp - Trợ giáTrang chủ / Sự Kiện / ...

(Chuỗi Sự Kiện) Trợ cấp - Trợ giá

18/05/2019

Thân chào các Hiệp Khách

Hòa cùng không khí thăng cấp toàn server, Hội đồng Võ lâm cập nhật

 CHUỖI SỰ KIỆN

TRỢ CẤP - TRỢ GIÁ 

 Thời gian

- Bắt đầu :  (15:00) ngày 18/05/2019
- Kết thúc :  (15:00) ngày 22/05/2019
 
 
 SỰ KIỆN TRỢ GIÁ
 
 Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách mua vật phẩm trong DzoShop phù hợp điều kiện sẽ nhận được trợ giá cực 
Anh Dong (12)Anh Dong (12) Điều kiện :
Mua sắm 10 vật phẩm mua từ DzoShop có giá trừ 500@dzocash / vật phẩm trở lên.
10 Vật phẩm mua là cùng 1 loại vật phẩm sẽ nhận được trợ giá tuyệt đối 
(Ví dụ : mua 10 Sinh tử phù)
 
 Quà tặng trợ giá
- Hiệp Khách sẽ nhận được trợ giá là 2 vật phẩm cùng loại với 10 vật phẩm đã mua
- Trường hợp mua sắm tham gia sự kiện nhiều hơn 10 vật phẩm và số lượng vật phẩm cùng loại là bội số của 10, Hiệp Khách sẽ nhận được trợ giá x2 vật phẩm tương ứng với số lượng mỗi 10 vật phẩm cùng loại đã mua
 
Anh Dong (19) Lưu ý : 
Trường hợp mua những vật phẩm không cùng loại (nếu phù hợp điều kiện), sẽ được khuyến khích trợ giá trên loại vật phẩm giá trị thấp nhất 
(x2 vật phẩm tương ứng với loại vật phẩm có giá trị thấp nhất đã mua)
Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
 
 
 SỰ KIỆN TRỢ CẤP
 
 Nội dung
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách nạp (@cash) phù hợp điều kiện sẽ nhận được trợ cấp cực 
Anh Dong (12)Anh Dong (12) Điều kiện :
Nạp 5,000@cash vào tài khoản (Hash ID, SN ID)
Mệnh giá nạp là bất kỳ 
@cash nạp có thể cộng dồn
 
 Quà tặng trợ cấp
- Hiệp Khách sẽ nhận được gói vật phẩm trợ cấp gồm :
  + Hộ Tâm Đơn (150%)(24h)(Sự kiện) [x1]
  + Thiên_Ngưng thần châu (200 triệu)(Sự kiện) [x2]
- Không giới hạn số lượng gói vật phẩm hỗ trợ được nhận theo tài khoản (HASH ID, SN ID)
 
Anh Dong (19) Lưu ý : 
Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
 

 
Anh Dong (12) Anh Dong (12)
Nhanh chân lên nào !!
Anh Dong (17)