Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Bùng Nổ Cường Hóa 28/05 ~ 30/05/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Bùng Nổ Cường Hóa 28/05 ~ 30/05/2019

28/05/2019

Thân chào các Hiệp khách

Hỗ trợ cộng đồng, Hội đồng Võ lâm
CẬP NHẬT Sự Kiện  
BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA
 
Nhận được phản ảnh của nhiều Hiệp Khách đã và đang cường hóa vũ khí / trang bị rằng sao dạo này đen quá, xài gần chục cường hóa 1-3 mà vẫn không lên được 5. Chia sẻ một chút may mắn cho mọi người, Tiểu Hương xin ra mắt sự kiện hỗ trợ về cường hóa mang tên "Bùng Nổ Cường Hóa". Chi tiết sự kiện như sau:
 
 
 
  Thời gian
 
- Bắt đầu: 21:00 ngày 28/05/2019.
- Kết thúc: 10:00 ngày 30/05/2019.
 
  Chi tiết sự kiện

Bùng Nổ Cường Hóa 1

 
 
heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 1 đến 100
- Và có cấp độ cường hóa dưới 6
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 1000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu tiền vàng, chi trả 1 tỷ tiền vàng để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia)
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 1.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 
 

Bùng Nổ Cường Hóa 2

 

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 1 đến 100
- Và có cấp độ cường hóa từ 6 đến 7.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 20.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu tiền vàng, chi trả 20 tỷ tiền vàng để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia)
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 2.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 
 
 

Bùng Nổ Cường Hóa 3

 

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 1 đến 100
- Và có cấp độ cường hóa 8.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp 100.000 cash và tiêu hoàn toàn 30.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu vật phẩm, dùng 30 bùa thủy tinh vũ khí trao đổi với GM để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 3.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 
 

Bùng Nổ Cường Hóa 4

 

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 110 đến 120
- Và có cấp độ cường hóa dưới 6.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 3000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu tiền vàng, dùng 3 tỷ tiền vàng để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 4.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 
 
Bùng Nổ Cường Hóa 5
 

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 110 đến 120
- Và có cấp độ cường hóa từ 6 đến 7.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 30.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu vật phẩm, dùng 10 bùa thủy tinh vũ khí trao đổi với GM để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 5.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 

Bùng Nổ Cường Hóa 6

 
heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia
 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 110 đến 120
- Và có cấp độ cường hóa từ 8 đến 9.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 150.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu vật phẩm, dùng 50 bùa thủy tinh vũ khí trao đổi với GM để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 6.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 

Bùng Nổ Cường Hóa 7

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia

 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 130 đến 140
- Và có cấp độ cường hóa từ 8 trở xuống.
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 100.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
- Đối với các Hiệp Khách sở hữu vật phẩm, dùng 30 bùa thủy tinh vũ khí trao đổi với GM để nhận +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 7.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật tiến hành giao dịch với GM.
 

Bùng Nổ Cường Hóa 8

 

heart Điều kiện trang bị / vũ khí tham gia

 
- Áp dụng cho các vũ khí / trang bị có cấp độ từ 130 đến 140
- Và có cấp độ cường hóa từ 9 đến 11
 
heart  Điều kiện Bùng Nổ
 
- Đối với Hiệp Khách nạp và tiêu hoàn toàn 300.000 cash trở lên trong thời gian sự kiện sẽ được hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa vũ khí / trang bị (theo điều kiện tham gia).
 
heart  Lưu ý
 
- Mỗi vũ khí / trang bị chỉ nhận được duy nhất 1 lần +1 cấp cường hóa từ sự kiện Bùng Nổ Cường Hóa 8.
- Cash dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Sau khi thỏa điều kiện tham gia sự kiện, các Hiệp Khách báo danh qua kênh hỗ trợ thông tin nhận giải để Tiểu Hương tiến hành trao giải.
- Mỗi ID con chỉ tham gia sự kiện 1 lần.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên.
 
 
Thử Thách Vận May
 

heart Điều kiện tham gia

 
- Tất cả các Hiệp Khách có cấp độ từ 80 trở lên.
- Mỗi ID con chỉ tham gia được 1 lần duy nhất
 
heart  Nội dung Thử Thách Vận May
 
- Với mỗi ID con nạp và tiêu hoàn toàn 1000 cash trở  lên hoặc sẽ nhận được 1 con số may mắn (bắt đầu từ số 1).
- Hoặc Hiệp Khách dùng 1 tỷ tiền vàng để mua số may mắn tham gia (không áp dụng cho ID con đã dùng cash tham gia sự kiện này).
- Số may mắn sẽ được đánh dấu theo thứ tự thời gian nạp cash / giao dịch với GM.
- Sau khi kết thúc sự kiện, Hiệp Khách sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên để chọn ra 5 Hiệp Khách may mắn nhất để nhận giải.
- Chi tiết giải thưởng xem mục Phần thưởng:
 
heart  Phần thưởng 
 
- 01 giải Kim cương: Vũ khí chân cấp cường hóa 8 (cấp độ vũ khí tương đương cấp thăng thiên của nhân vật, nếu dưới cấp 130 sẽ trao vũ khí cấp 130).
- 01 giải Hồng Ngọc: Giáp cấp cường hóa 8 (cấp độ Giáp tương đương với cấp thăng chức thăng thiên của nhân vật).
- 03 giải Vàng: 1.000.000 điểm kỹ năng.
 
heart  Lưu ý
 
- Vũ khí / Giáp sẽ được trao để người chơi tự hợp thành, sau khi hợp thành hoàn tất sẽ hỗ trợ cấp cường hóa như thông báo (thời gian hợp thành trong vòng 7 ngày).
- Số may mắn sẽ được quay trên random.org và LiveStream trên fanpage với danh sách tham gia được công bố trước đó.
- Cash / tiền vàng dùng để tham gia sự kiện là độc lập với các sự kiện khác.
- Phần thưởng sẽ được trao cho nhân vật tiêu cash đầu tiên / nhân vật giao dịch với GM.