Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Đồng Tiền Tinh Xảo (06/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Đồng Tiền Tinh Xảo (06/2019)

18/06/2019

Thân chào các Hiệp khách

Sự Kiện ĐỒNG TIỀN TINH XẢO 

Khi mang Tiền Đồng Tinh Xảo hiện có trong rương hành trang nhiệm vụ
đến Bát Quái Lão Nhân có cơ hội nhận được tặng phẩm giá trị liên thành 

 

 Thời gian

- Bắt đầu :  19/06/2019 
- Kết thúc :  04/07/2019

 Giới thiu

- Nhiệm vụ Thu thập Đồng Tiền Tinh Xảo
- NPC Bát Quái Lão Nhân
- Nhiệm vụ làm được nhiều lần 1 ngày.

 Hướng dẫn nhiệm vụ

Sự Kiện nhằm giúp Hiệp Khách quy đổi Tiền đồng tinh xảo hiện có trong nhân vật để nhận quà tặngkhông phải mở lại Sự Kiện, nên Yulgang Hiệp Khách không khuyến khích Hiệp Khách mua vật phẩm từ DzoShop để nhận Tiền đồng tinh xảo tham gia Sự Kiện
 
 
 DANH SÁCH MUA VẬT PHẨM DZOSHOP
NHẬN ĐƯỢC TIỀN ĐỒNG TINH XẢO
(mùa trước)

 

Dùng "Tiền đồng tinh xảo"  để đổi lấy những phần thưởng hấp dẫn tại Bát Quái Lão Nhân.

 Phần thưởng

 

Lưu ý :

Với mục đích nhằm quy đổi hết Tiền đồng tinh xảo của nhân vật nên Sự Kiện không hỗ trợ Tiền đồng tinh xảo khi mua mới vật phẩm từ DzoShop
Với mục đích nhằm quy đổi hết Tiền đồng tinh xảo của nhân vật nên sau khi kết thúc Sự Kiện, toàn bộ Tiền đồng tinh xảo trong rương hành trang nhiệm vụ sẽ bị xóa
- Không thể hoàn thành nhiệm vụ khi đang có hiệu ứng buff.
- Vật phẩm thưởng có thể bán vào NPC.

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.