Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)

15/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Chào mừng ra mắt server mới - Thiên Thần Các, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách thông tin sự kiện

 QÙA TẶNG BANG HỘI 

 Thời gian: 

Bắt đầu: 15/07/2018

Kết thúc: 23/07/2019

 

 Hình thức tham gia:

- Bước 1: Bấm thích Fanpage và bài viết sự kiện Hiệp Khách - DzoGame 

- Bước 2: Báo danh tại link docs: >> Quà Tặng Bang Hội <<<

 

 Điều kiện tham gia:

- Cấp độ bang hội từ 3 trở lên

- Bang hội có từ 8 thành viên đạt cấp 60 trở lên và có ít nhất 2 thánh viên đạt cấp 80 trở lên 

- Cấp độ bang hội / thành viên và số lượng thành viên sẽ được tính vào (10:00) ngày 28/07/2019

 

 Phần thưởng:

- Bang chủ: 

+ 05 Socola trắng

+ 01 Hộ Minh Châu_Rau Xanh (Nhiệt) (Event)

+ 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

- Thành viên khác:

- 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.