[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)

15/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Chào mừng ra mắt server mới - Thiên Thần Các, Tiểu Hương gửi đến các vị Hiệp Khách thông tin sự kiện

 QÙA TẶNG BANG HỘI 

Anh Dong (12)Anh Dong (12)Anh Dong (12)

 Thời gian: 

Bắt đầu: 15/07/2018

Kết thúc: 23/07/2019

 

 Hình thức tham gia:

- Bước 1: Bấm thích Fanpage và bài viết sự kiện Hiệp Khách - DzoGame 

- Bước 2: Báo danh tại link docs: >> Quà Tặng Bang Hội <<<

 

 Điều kiện tham gia:

- Cấp độ bang hội từ 3 trở lên

- Bang hội có từ 8 thành viên đạt cấp 60 trở lên và có ít nhất 2 thánh viên đạt cấp 80 trở lên 

- Cấp độ bang hội / thành viên và số lượng thành viên sẽ được tính vào 10:00 ngày 28/07/2019

 

 Phần thưởng:

- Bang chủ: 

+ 05 Socola trắng

+ 01 Hộ Minh Châu_Rau Xanh (Nhiệt) (Event)

+ 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

- Thành viên khác:

- 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

 

Anh Dong (189)

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.