Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)

15/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Chào mừng ra mắt server mới - Thiên Thần Các, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách thông tin sự kiện

 QÙA TẶNG BANG HỘI 

 Thời gian: 

Bắt đầu: 15/07/2018

Kết thúc: 23/07/2019

 

 Hình thức tham gia:

- Bước 1: Bấm thích Fanpage và bài viết sự kiện Hiệp Khách - DzoGame 

- Bước 2: Báo danh tại link docs: >> Quà Tặng Bang Hội <<<

 

 Điều kiện tham gia:

- Cấp độ bang hội từ 3 trở lên

- Bang hội có từ 8 thành viên đạt cấp 60 trở lên và có ít nhất 2 thánh viên đạt cấp 80 trở lên 

- Cấp độ bang hội / thành viên và số lượng thành viên sẽ được tính vào (10:00) ngày 28/07/2019

 

 Phần thưởng:

- Bang chủ: 

+ 05 Socola trắng

+ 01 Hộ Minh Châu_Rau Xanh (Nhiệt) (Event)

+ 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

- Thành viên khác:

- 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.