Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [THAN Y TAI THE] Qua tang Bonus (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DONG LANH DIEN] Dich vu Bao hiem Cuong hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Golf thu Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ky Niem Sinh Nhat Hiep Khach [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Sinh Nhat Y Nghia Cung Truong Boi [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Bi Kip Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Co Bon La (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh nhat Hiep Khach (2) (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh Nhat Hiep Khach (1) [09.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bang Hội (15/07 ~ 23/07/2019)

15/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Chào mừng ra mắt server mới - Thiên Thần Các, Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách thông tin sự kiện

 QÙA TẶNG BANG HỘI 

 Thời gian: 

Bắt đầu: 15/07/2018

Kết thúc: 23/07/2019

 

 Hình thức tham gia:

- Bước 1: Bấm thích Fanpage và bài viết sự kiện Hiệp Khách - DzoGame 

- Bước 2: Báo danh tại link docs: >> Quà Tặng Bang Hội <<<

 

 Điều kiện tham gia:

- Cấp độ bang hội từ 3 trở lên

- Bang hội có từ 8 thành viên đạt cấp 60 trở lên và có ít nhất 2 thánh viên đạt cấp 80 trở lên 

- Cấp độ bang hội / thành viên và số lượng thành viên sẽ được tính vào (10:00) ngày 28/07/2019

 

 Phần thưởng:

- Bang chủ: 

+ 05 Socola trắng

+ 01 Hộ Minh Châu_Rau Xanh (Nhiệt) (Event)

+ 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

- Thành viên khác:

- 01 Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ) (Event)

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.