Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Sự Kiện - Trợ GiáTrang chủ / Sự Kiện / ...

Sự Kiện - Trợ Giá

23/08/2019

Thân chào các Hiệp Khách

Hòa cùng không khí thăng cấp toàn server, Hội đồng Võ lâm cập nhật

 SỰ KIỆN 

Anh Dong (12)Anh Dong (12) TRỢ GIÁ 

 Thời gian

- Bắt đầu :  (13:00) ngày 23/08/2019
- Kết thúc :  (23:59) ngày 24/08/2019
 
 THỂ LỆ THAM GIA
 
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách mua vật phẩm trong DzoShop phù hợp điều kiện sẽ nhận được trợ giá cực 
Anh Dong (12)Anh Dong (12) Điều kiện :
Mua sắm 10 vật phẩm mua từ DzoShop có giá từ 500@dzocash / vt phẩm trở lên.
10 Vật phẩm mua là cùng 1 loại vật phẩm sẽ nhận được trợ giá tuyệt đối 
(Ví dụ : mua 10 Sinh tử phù)
 
 Quà tặng trợ giá
- Hiệp Khách sẽ nhận được trợ giá là 2 vật phẩm cùng loại với 10 vật phẩm đã mua
- Trường hợp mua sắm tham gia sự kiện nhiều hơn 10 vật phẩm và số lượng vật phẩm cùng loại là bội số của 10, Hiệp Khách sẽ nhận được trợ giá x2 vật phẩm tương ứng với số lượng mỗi 10 vật phẩm cùng loại đã mua
 
Anh Dong (19) Lưu ý : 
Trường hợp mua những vật phẩm không cùng loại (nếu phù hợp điều kiện), sẽ được khuyến khích trợ giá trên loại vật phẩm giá trị thấp nhất 
(x2 vật phẩm tương ứng với loại vật phẩm có giá trị thấp nhất đã mua)
Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện
(nếu có nhiều hơn 1 nhân vật cùng mua sắm, nhân vật nào thỏa điều kiện và có lv cao nhất sẽ được ghi nhận tham gia)
@DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện
 

Anh Dong (12)Anh Dong (12) Nhanh chân nào ! Cùng trải nghiệm niềm vui ưu đãi ! Anh Dong (12)Anh Dong (12)

Hội đồng Võ lâm,
Kính bút.

Sự Kiện