Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bua Chu Cho Linh Hon Ac Ma (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Thu Gian Mua He (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri an Hiep Khach (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] mung Tet Doan Ngo (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Tet Doan Ngo (10/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tiêu Cash Nhận Quà (09/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tiêu Cash Nhận Quà (09/2019)

03/09/2019

Thân chào các Hiệp Khách

 Tiêu Cash Nhận Quà Chất  

🕰🕰 Thời Gian 🕰🕰

  Ngày 02/09/2019 : Từ (0h00) đến (23h59) 

🔝🔝 Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được Quà tặng hấp dẫn .

🔝🔝 Điều Kiện :

Mốc quà 1 : Tiêu tối thiểu : 1,000@DzoCash

Mốc quà 2 : Tiêu tối thiểu : 2,000@DzoCash

Mốc quà 3 : Tiêu tối thiểu : 3,000@DzoCash

🍫🍫🍫 Quà Tặng Sô cô la Trắng 🍫🍫🍫

👉 Mốc quà 1 : 01 Sô cô la Trắng

👉 Mốc quà 2 : 02 Sô cô la Trắng

👉 Mốc quà 3 : 03 Sô cô la Trắng

Lưu Ý

 - Mỗi Tài khoản con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện

- Người chơi dùng nhân vật nào tiêu @DzoCash đầu tiên sẽ nhận được quà tặng ở nhân vật đó (nếu thỏa điều kiện Sự Kiện)

- Áp dụng cộng dồn @DzoCash tiêu của mỗi nhân vật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

 - Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1 Mốc Quà / ngày nếu thỏa điều kiện tham gia (Quà tặng không cộng dồn cho các mốc tiêu) 

► Ví dụ : Nhân vật tiêu 2,307@DzoCash trong thời gian Sự Kiện sẽ nhận được Mốc quà 2

- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện

 CÙNG TRẢI NGHIỆM NÀO 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.