[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tiêu Cash Nhận Quà (09/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tiêu Cash Nhận Quà (09/2019)

03/09/2019

Thân chào các Hiệp Khách

 Tiêu Cash Nhận Quà Chất  

🕰🕰 Thời Gian 🕰🕰

  Ngày 02/09/2019 : Từ 0h00 đến 23h59 

🔝🔝 Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách tiêu @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được Quà tặng hấp dẫn .

🔝🔝 Điều Kiện :

Mốc quà 1 : Tiêu tối thiểu : 1,000@DzoCash

Mốc quà 2 : Tiêu tối thiểu : 2,000@DzoCash

Mốc quà 3 : Tiêu tối thiểu : 3,000@DzoCash

🍫🍫🍫 Quà Tặng Sô cô la Trắng 🍫🍫🍫

👉 Mốc quà 1 : 01 Sô cô la Trắng

👉 Mốc quà 2 : 02 Sô cô la Trắng

👉 Mốc quà 3 : 03 Sô cô la Trắng

Lưu Ý

 - Mỗi Tài khoản con (DZxxx/SNxxx) tham gia 1 lần cho 1 nhân vật trong suốt thời gian Sự Kiện

- Người chơi dùng nhân vật nào tiêu @DzoCash đầu tiên sẽ nhận được quà tặng ở nhân vật đó (nếu thỏa điều kiện Sự Kiện)

- Áp dụng cộng dồn @DzoCash tiêu của mỗi nhân vật trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

 - Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1 Mốc Quà / ngày nếu thỏa điều kiện tham gia (Quà tặng không cộng dồn cho các mốc tiêu) 

► Ví dụ : Nhân vật tiêu 2,307@DzoCash trong thời gian Sự Kiện sẽ nhận được Mốc quà 2

- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác

- Quà tặng sẽ được trao sau khi hoàn tất tổng hợp thông tin khi kết thúc sự kiện

 CÙNG TRẢI NGHIỆM NÀO 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.