Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Nap 3 Ngay Nhan Qua (24.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/06/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Tiep Suc Mua He (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (Tuan 4) (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019

23/09/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách dành tặng phần quà đặc biệt cho những Hiệp Khách tham gia 

SỰ KIỆN

icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475) +1 CƯỜNG HÓA icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)

⏰⏰Thời Gian

Bắt Đầu : (15h00) ngày 23/09/2019

Kết Thúc : (15h00) ngày 24/09/2019

Sự kiện Ưu Đãi này chỉ diễn ra 1 lần duy nhất năm 2019

⛽⛽Điều Kiện :

Các Hiệp Khách phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau đây mới tính là hợp lệ :

- Nạp từ 2000@DzoCash trở lên 

- Tiêu từ 2000@DzoCash trở lên 

DzoCash nạp và tiêu được tính cộng dồn trong thời gian sự kiện .

🔨🔨Ưu Đãi :

- Áp dụng cho vũ khí / y phục / giáp trong / hộ thủ / giày bất kỳ có cấp cường hóa dưới +6.

- Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 lần cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Không giới hạn cấp độ vật phẩm (từ cấp 1 đến cấp 149).

- Không giới hạn loại trang bị (võ huân / trang bị thường).

- Cấp độ tối đa sau khi nhận cường hóa là +6.

⭕⭕Lưu Ý

- Mỗi ID con tham gia tối đa 2 lần trong suốt thời gian sự kiện.

- Mỗi vật phẩm nhận được tối đa 01 Cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Cash nạp và tiêu được tính trên ID con.

- Nhân vật nhận giải là nhân vật tiêu cash nhiều nhất trong thời gian sự kiện.

- Vật phẩm được sử dụng để nhận +1 cường hóa phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái (chính / tà) và cấp độ không vượt quá 10 cấp so với cấp độ nhân vật nhận giải hiện hành.

- @dzocash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cường hóa +1 không thể trao đổi với các nhân vật khác.

- Vui lòng nạp & tiêu @dzocash sau thời gian bắt đầu sự kiện và trước thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút.

Nào Hãy Nhanh Tay Tham Gia Sự Kiện Ưu Đãi Này Nào Các Hiệp Khách

icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.