Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Vo Huan (10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Tan Thu 10/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Qua Tang Nguoi Choi Cu (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Dua TOP Nhan Thuong (14/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Qua Tang Gio Vang (2) (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Truy tim My nhan] Hiep Khach Giang Ho (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Golf thu Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ky Niem Sinh Nhat Hiep Khach [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Sinh Nhat Y Nghia Cung Truong Boi [10.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Thu Thap Bi Kip Hiep Khach (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Co Bon La (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh nhat Hiep Khach (2) (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Sinh Nhat Hiep Khach (1) [09.2021]
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (21/10/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (10.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019

23/09/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách dành tặng phần quà đặc biệt cho những Hiệp Khách tham gia 

SỰ KIỆN

icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475) +1 CƯỜNG HÓA icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)

⏰⏰Thời Gian

Bắt Đầu : (15h00) ngày 23/09/2019

Kết Thúc : (15h00) ngày 24/09/2019

Sự kiện Ưu Đãi này chỉ diễn ra 1 lần duy nhất năm 2019

⛽⛽Điều Kiện :

Các Hiệp Khách phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau đây mới tính là hợp lệ :

- Nạp từ 2000@DzoCash trở lên 

- Tiêu từ 2000@DzoCash trở lên 

DzoCash nạp và tiêu được tính cộng dồn trong thời gian sự kiện .

🔨🔨Ưu Đãi :

- Áp dụng cho vũ khí / y phục / giáp trong / hộ thủ / giày bất kỳ có cấp cường hóa dưới +6.

- Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 lần cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Không giới hạn cấp độ vật phẩm (từ cấp 1 đến cấp 149).

- Không giới hạn loại trang bị (võ huân / trang bị thường).

- Cấp độ tối đa sau khi nhận cường hóa là +6.

⭕⭕Lưu Ý

- Mỗi ID con tham gia tối đa 2 lần trong suốt thời gian sự kiện.

- Mỗi vật phẩm nhận được tối đa 01 Cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Cash nạp và tiêu được tính trên ID con.

- Nhân vật nhận giải là nhân vật tiêu cash nhiều nhất trong thời gian sự kiện.

- Vật phẩm được sử dụng để nhận +1 cường hóa phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái (chính / tà) và cấp độ không vượt quá 10 cấp so với cấp độ nhân vật nhận giải hiện hành.

- @dzocash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cường hóa +1 không thể trao đổi với các nhân vật khác.

- Vui lòng nạp & tiêu @dzocash sau thời gian bắt đầu sự kiện và trước thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút.

Nào Hãy Nhanh Tay Tham Gia Sự Kiện Ưu Đãi Này Nào Các Hiệp Khách

icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.