Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu Đãi] + 1 Cường Hóa ~ 24/09/2019

23/09/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách dành tặng phần quà đặc biệt cho những Hiệp Khách tham gia 

SỰ KIỆN

icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475) +1 CƯỜNG HÓA icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)icon-dong-hungole-blog (475)

⏰⏰Thời Gian

Bắt Đầu : (15h00) ngày 23/09/2019

Kết Thúc : (15h00) ngày 24/09/2019

Sự kiện Ưu Đãi này chỉ diễn ra 1 lần duy nhất năm 2019

⛽⛽Điều Kiện :

Các Hiệp Khách phải đáp ứng cả 2 điều kiện sau đây mới tính là hợp lệ :

- Nạp từ 2000@DzoCash trở lên 

- Tiêu từ 2000@DzoCash trở lên 

DzoCash nạp và tiêu được tính cộng dồn trong thời gian sự kiện .

🔨🔨Ưu Đãi :

- Áp dụng cho vũ khí / y phục / giáp trong / hộ thủ / giày bất kỳ có cấp cường hóa dưới +6.

- Mỗi vật phẩm nhận tối đa 01 lần cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Không giới hạn cấp độ vật phẩm (từ cấp 1 đến cấp 149).

- Không giới hạn loại trang bị (võ huân / trang bị thường).

- Cấp độ tối đa sau khi nhận cường hóa là +6.

⭕⭕Lưu Ý

- Mỗi ID con tham gia tối đa 2 lần trong suốt thời gian sự kiện.

- Mỗi vật phẩm nhận được tối đa 01 Cường hóa +1 từ sự kiện này.

- Cash nạp và tiêu được tính trên ID con.

- Nhân vật nhận giải là nhân vật tiêu cash nhiều nhất trong thời gian sự kiện.

- Vật phẩm được sử dụng để nhận +1 cường hóa phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái (chính / tà) và cấp độ không vượt quá 10 cấp so với cấp độ nhân vật nhận giải hiện hành.

- @dzocash tham gia sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác.

- Cường hóa +1 không thể trao đổi với các nhân vật khác.

- Vui lòng nạp & tiêu @dzocash sau thời gian bắt đầu sự kiện và trước thời gian sự kiện kết thúc ít nhất 5 phút.

Nào Hãy Nhanh Tay Tham Gia Sự Kiện Ưu Đãi Này Nào Các Hiệp Khách

icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)icon-dong-hungole-blog (538)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.