Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (10/2019)

07/10/2019

Ưu đãi từ DzoShop mừng Sinh nhật Hiệp Khách 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 10/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :   07/10/2019 (15:00)
Kết thúc : 10/10/2019 (15:00)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện và tiêu @DzoCash bất kỳ sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

 Nạp tối thiểu 1,600@DzoCash và tiêu tối thiểu giá trị bất kỳ sẽ nhận 

► 01 Bá Vương Đơn + Thái Cực Hoàn (trọn bộ)
► 02 Phúc vận phù (15%)(khóa)

 Nạp tối thiểu 10,000@DzoCash và tiêu tối thiểu 1,000@DzoCash sẽ nhận

► 01 Phục chế cành cây (lớn)
► 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hải sản (24 giờ)
► 01 Tặng phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (khóa)

 Nạp tối thiểu 18,000@DzoCash tiêu tối thiểu 5,000@DzoCash sẽ nhận 

► 01 RTP (d.chuyền Thiết Thuẫn Châu) (20 ngày)
► 01 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo](PK) (khóa)
► 01 Phúc Vận Phù (20%) (khóa)
► 02 Sô cô la (trắng) 

 Mô tả tặng phẩm

Phục chế cành cây (lớn) : triệu hồi Boss (cấp cao) ngẫu nhiên (7/7)
Hộ Minh Châu (Nhiệt)-Hải sản : +40 tấn công, phòng thủ, 5% clvc, 10% exp, 300 Hp
Ngũ Sắc Thần Đơn : hiệu quả từ Thái Cực Hoàn, Bá Vương / Bồi Nguyên Đơn (Tiểu), Thâm Lam / Bích Lục Thần Thảo (2 giờ)
Thiết Thuẫn Châu : +500 HP, ulpt 50 (sử dụng cho mọi loại nhân vật)
Sô cô la (trắng) : +20% tấn công, phòng thủ (1 giờ liên tục) sau khi sử dụng
 

 Lưu ý : 

Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
Mỗi tài khoản con có thể nhận tối đa 3 mốc quà nếu có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 29,600@DzoCash và tổng số @DzoCash tiêu tối thiểu từ 6,001@DzoCash trở lên
Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác


 CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.