Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (10/2019)

07/10/2019

Ưu đãi từ DzoShop mừng Sinh nhật Hiệp Khách 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 10/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :   07/10/2019 (15:00)
Kết thúc : 10/10/2019 (15:00)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện và tiêu @DzoCash bất kỳ sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

 Nạp tối thiểu 1,600@DzoCash và tiêu tối thiểu giá trị bất kỳ sẽ nhận 

► 01 Bá Vương Đơn + Thái Cực Hoàn (trọn bộ)
► 02 Phúc vận phù (15%)(khóa)

 Nạp tối thiểu 10,000@DzoCash và tiêu tối thiểu 1,000@DzoCash sẽ nhận

► 01 Phục chế cành cây (lớn)
► 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hải sản (24 giờ)
► 01 Tặng phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (khóa)

 Nạp tối thiểu 18,000@DzoCash tiêu tối thiểu 5,000@DzoCash sẽ nhận 

► 01 RTP (d.chuyền Thiết Thuẫn Châu) (20 ngày)
► 01 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo](PK) (khóa)
► 01 Phúc Vận Phù (20%) (khóa)
► 02 Sô cô la (trắng) 

 Mô tả tặng phẩm

Phục chế cành cây (lớn) : triệu hồi Boss (cấp cao) ngẫu nhiên (7/7)
Hộ Minh Châu (Nhiệt)-Hải sản : +40 tấn công, phòng thủ, 5% clvc, 10% exp, 300 Hp
Ngũ Sắc Thần Đơn : hiệu quả từ Thái Cực Hoàn, Bá Vương / Bồi Nguyên Đơn (Tiểu), Thâm Lam / Bích Lục Thần Thảo (2 giờ)
Thiết Thuẫn Châu : +500 HP, ulpt 50 (sử dụng cho mọi loại nhân vật)
Sô cô la (trắng) : +20% tấn công, phòng thủ (1 giờ liên tục) sau khi sử dụng
 

 Lưu ý : 

Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
Mỗi tài khoản con có thể nhận tối đa 3 mốc quà nếu có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 29,600@DzoCash và tổng số @DzoCash tiêu tối thiểu từ 6,001@DzoCash trở lên
Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác


 CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.