Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Quà Tặng Bonus (10/2019)Trang chủ / Sự Kiện / ...

Quà Tặng Bonus (10/2019)

07/10/2019

Ưu đãi từ DzoShop mừng Sinh nhật Hiệp Khách 

SỰ KIỆN  

QUÀ TẶNG BONUS THÁNG 10/2019

 Thời gian

- Bắt đầu :   07/10/2019 (15:00)
Kết thúc : 10/10/2019 (15:00)

 Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Hiệp Khách nạp @DzoDong đủ điều kiện và tiêu @DzoCash bất kỳ sẽ nhận được tặng phẩm đặc biệt từ DzoShop

 Điều kiện & Quà tặng

 Nạp tối thiểu 1,600@DzoCash và tiêu tối thiểu giá trị bất kỳ sẽ nhận 

► 01 Bá Vương Đơn + Thái Cực Hoàn (trọn bộ)
► 02 Phúc vận phù (15%)(khóa)

 Nạp tối thiểu 10,000@DzoCash và tiêu tối thiểu 1,000@DzoCash sẽ nhận

► 01 Phục chế cành cây (lớn)
► 01 Hộ Minh Châu (Nhiệt)_Hải sản (24 giờ)
► 01 Tặng phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (khóa)

 Nạp tối thiểu 18,000@DzoCash tiêu tối thiểu 5,000@DzoCash sẽ nhận 

► 01 RTP (d.chuyền Thiết Thuẫn Châu) (20 ngày)
► 01 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo](PK) (khóa)
► 01 Phúc Vận Phù (20%) (khóa)
► 02 Sô cô la (trắng) 

 Mô tả tặng phẩm

Phục chế cành cây (lớn) : triệu hồi Boss (cấp cao) ngẫu nhiên (7/7)
Hộ Minh Châu (Nhiệt)-Hải sản : +40 tấn công, phòng thủ, 5% clvc, 10% exp, 300 Hp
Ngũ Sắc Thần Đơn : hiệu quả từ Thái Cực Hoàn, Bá Vương / Bồi Nguyên Đơn (Tiểu), Thâm Lam / Bích Lục Thần Thảo (2 giờ)
Thiết Thuẫn Châu : +500 HP, ulpt 50 (sử dụng cho mọi loại nhân vật)
Sô cô la (trắng) : +20% tấn công, phòng thủ (1 giờ liên tục) sau khi sử dụng
 

 Lưu ý : 

Áp dụng cộng dồn @DzoCash nạp của mỗi tài khoản con (HASH ID / SN ID) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Nhân vật đủ điều kiện nạp @DzoCash nhưng không thỏa điều kiện tiêu @DzoCash sẽ không nhận được quà !
- Quà tặng không cộng dồn cho các mốc nạp
Mỗi tài khoản con có thể nhận tối đa 3 mốc quà nếu có tổng số @DzoCash nạp cộng dồn trong thời gian sự kiện từ 29,600@DzoCash và tổng số @DzoCash tiêu tối thiểu từ 6,001@DzoCash trở lên
Nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên là nhân vật nhận quà
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác


 CHÚC MỪNG SINH NHẬT 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.