Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà Tặng] Điểm Kỹ Năng ~ 04/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà Tặng] Điểm Kỹ Năng ~ 04/12/2019

04/12/2019

icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131) TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)

Dạo này Yulgang Hiệp Khách có nghe Giang Hồ nói rằng có nhiều Hiệp Khách không có đủ điểm kỹ năng để học võ công . Nay Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Tặng Điểm Kỹ Năng .

icon-dong-hungole-blog (272)icon-dong-hungole-blog (272)Thời gian : 

Bắt Đầu : (16h00) ngày 03/12/2019 

Kết Thúc : (23h59) ngày 0412/2019 

icon-dong-hungole-blog (339)icon-dong-hungole-blog (339)Cách thức tham gia và quà tặng : 

icon-dong-hungole-blog (467)Sự kiện chỉ áp dụng cho các server sau : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Thiên Thần Các 

icon-dong-hungole-blog (467)Các Hiệp Khách sẽ nhận 1 triệu điểm Kỹ năng khi nạp và tiêu hoàn toàn 2000@DzoCash trong thời gian sự kiện .

icon-dong-hungole-blog (298)icon-dong-hungole-blog (298)Lưu Ý :

- Mỗi nhân vật nhận tối đa 5 triệu điểm kỹ năng từ sự kiện.

- Mỗi ID con có thể nhận trên nhiều nhân vật nếu nhân vật đó tiêu cash thỏa điều kiện sự kiện.

- @dzocash sử dụng cho sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác và độc lập cho từng nhân vật.

- Sự kiện tính riêng cho từng nhân vật nên nếu nhân vật tiêu không đủ @dzocash sẽ xem như từ chối tham gia sự kiện.

icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78) Nhanh Nhanh Tham Gia Nào icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.