Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà Tặng] Điểm Kỹ Năng ~ 04/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà Tặng] Điểm Kỹ Năng ~ 04/12/2019

04/12/2019

icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131) TẶNG ĐIỂM KỸ NĂNG icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)icon-dong-hungole-blog (131)

Dạo này Yulgang Hiệp Khách có nghe Giang Hồ nói rằng có nhiều Hiệp Khách không có đủ điểm kỹ năng để học võ công . Nay Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến các Hiệp Khách sự kiện Tặng Điểm Kỹ Năng .

icon-dong-hungole-blog (272)icon-dong-hungole-blog (272)Thời gian : 

Bắt Đầu : (16h00) ngày 03/12/2019 

Kết Thúc : (23h59) ngày 0412/2019 

icon-dong-hungole-blog (339)icon-dong-hungole-blog (339)Cách thức tham gia và quà tặng : 

icon-dong-hungole-blog (467)Sự kiện chỉ áp dụng cho các server sau : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Thiên Thần Các 

icon-dong-hungole-blog (467)Các Hiệp Khách sẽ nhận 1 triệu điểm Kỹ năng khi nạp và tiêu hoàn toàn 2000@DzoCash trong thời gian sự kiện .

icon-dong-hungole-blog (298)icon-dong-hungole-blog (298)Lưu Ý :

- Mỗi nhân vật nhận tối đa 5 triệu điểm kỹ năng từ sự kiện.

- Mỗi ID con có thể nhận trên nhiều nhân vật nếu nhân vật đó tiêu cash thỏa điều kiện sự kiện.

- @dzocash sử dụng cho sự kiện này là độc lập với các sự kiện khác và độc lập cho từng nhân vật.

- Sự kiện tính riêng cho từng nhân vật nên nếu nhân vật tiêu không đủ @dzocash sẽ xem như từ chối tham gia sự kiện.

icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78) Nhanh Nhanh Tham Gia Nào icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)icon-dong-hungole-blog (78)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.