[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (02/2020)

05/02/2020

Sự Kiện
     Quà Tặng Bonus    

 Thời Gian :

-Bắt Đầu : (12:00) ngày 05/02/2020
-Kết Thúc : (23:59) Ngày 05/02/2020


Đối Tượng Tham Gia :

 Toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu mới @Dzocash sẽ nhận được 

 Quà Mốc 1 : Nạp và Tiêu hoàn toàn 800@Dzocash

05 Huyền Hoạt Bảo
Rương Thời Phong ( Thổ Linh Phù ) (10 Ngày)

 Quà Mốc 2 : Nạp và Tiêu hoàn toàn 8000@Dzocash

Nhận 01 Vé Bảo Hiểm Cường Hóa (+8)


 Mô Tả Vật Phẩm :

 Huyền Hoạt Bảo: Nguyên liệu chế tạo vũ khí 130

 Vé bảo hiểm cường hóa (+8)
+Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của vũ khí / trang bị trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+8)

+Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí, Trang phục nhân vật, Giáp tay, Giày ( Cường hóa trong thời gian yêu cầu)
+Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : Trang bị/ Vũ khí thông thường, Võ Huân, PMĐ
+Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ đối với nhân vật nhận thưởng
+Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng vê chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại
+Mỗi vật phẩm nhận tối đã 01 vé bảo hiểm cường hóa (+8)


Lưu Ý :
_ Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash, không áp dụng cho @DzoBonus
_@Dzocash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên từng IDcon (DZxxx/SNxxx)
_Mỗi IDcon (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @Dzocash đầu tiên trong thời gian sự kiện
_Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 mốc quà giá trị cao nhất trong thời sự kiện
_Vật phâm nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia tự cường hóa thất bại
_Tiêu chí hỗ trợ cấp cường hóa giới hạn theo quy định nếu người chơi cung cấp vật phẩm đúng và trong thời hạn
_@Dzocash độc lập với các sự kiện khác
_Công bố kết quả từ 3~7 ngày từ ngày kết thúc sự kiện


                                                     
 

Hội đồng Võ Lâm,