Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Quà Tặng Bonus (02/2020)

05/02/2020

Sự Kiện
     Quà Tặng Bonus    

 Thời Gian :

-Bắt Đầu : (12:00) ngày 05/02/2020
-Kết Thúc : (23:59) Ngày 05/02/2020


Đối Tượng Tham Gia :

 Toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu mới @Dzocash sẽ nhận được 

 Quà Mốc 1 : Nạp và Tiêu hoàn toàn 800@Dzocash

05 Huyền Hoạt Bảo
Rương Thời Phong ( Thổ Linh Phù ) (10 Ngày)

 Quà Mốc 2 : Nạp và Tiêu hoàn toàn 8000@Dzocash

Nhận 01 Vé Bảo Hiểm Cường Hóa (+8)


 Mô Tả Vật Phẩm :

 Huyền Hoạt Bảo: Nguyên liệu chế tạo vũ khí 130

 Vé bảo hiểm cường hóa (+8)
+Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của vũ khí / trang bị trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+8)

+Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí, Trang phục nhân vật, Giáp tay, Giày ( Cường hóa trong thời gian yêu cầu)
+Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : Trang bị/ Vũ khí thông thường, Võ Huân, PMĐ
+Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ đối với nhân vật nhận thưởng
+Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng vê chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại
+Mỗi vật phẩm nhận tối đã 01 vé bảo hiểm cường hóa (+8)


Lưu Ý :
_ Sự kiện chỉ áp dụng cho @DzoCash, không áp dụng cho @DzoBonus
_@Dzocash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên từng IDcon (DZxxx/SNxxx)
_Mỗi IDcon (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @Dzocash đầu tiên trong thời gian sự kiện
_Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 mốc quà giá trị cao nhất trong thời sự kiện
_Vật phâm nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia tự cường hóa thất bại
_Tiêu chí hỗ trợ cấp cường hóa giới hạn theo quy định nếu người chơi cung cấp vật phẩm đúng và trong thời hạn
_@Dzocash độc lập với các sự kiện khác
_Công bố kết quả từ 3~7 ngày từ ngày kết thúc sự kiện


                                                     
 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.