Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [EXP] Ngày Hiệp Khách (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[EXP] Ngày Hiệp Khách (02/2020)

10/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Lại 1 tháng nữa trôi qua, Ngày Hiệp Khách lại đến, Yulgang Hiệp Khách mở sự kiên x2 toàn hệ thống

NGÀY HIỆP KHÁCH - 02/2020

 

Máy Chủ 
Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian
(00:00) ngày 11/02/2020 ~ (23:59) ngày 11/02/2020

Nội Dung
  Tăng 100% kinh nghiệm, kỹ năng, gold, xác suất rơi vật phẩm nhiệm vụ.......khi luyện cấp !

 

 Chúc các Hiệp Khách có một Kỷ niệm thật vui 

 

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.