Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hot] Bùng Nổ Cường Hóa - 02/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Hot] Bùng Nổ Cường Hóa - 02/2020

14/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khác

Đặc biệt trong hôm nay Đao Kiếm Tiếu ta sẽ khai lò giúp các Hiệp Khách nâng cấp trang bị và vũ khí để thuận lợi trong khi hành tẩu giang hồ!!!

 Bùng Nổ Cường Hóa 

 Thời gian :

Bắt Đầu : (10:00) ngày 14/02/202
Kết Thúc : (10:00) ngày 15/02/202

 Đối tượng tham gia :

_ Toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

_ Trong thời gian sự kiện các vị Hiệp Khách nạp và tiêu mới tối thiểu 250.000@DzoCash sẽ nhận được quà đặc biệt từ Đao Kiếm Tiếu

_ Các Hiệp Khách nạp và tiêu mới sẽ nhận được +1 cường hóa Trang Bị / Vũ Khí cấp độ từ 130 đến 145

 Điều kiện hỗ trợ :

_ Trang bị tham gia phải tương đồng hệ phái nhân vật nhận thưởng bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng, giáp trong ( bao gồm vũ khí võ huân và trang bị võ huân)

_ Hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa trang bị/ vũ khí [tối đa +10 lên +11]

 Lưu ý :

+ Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất 1 lần
+ Nhân vật nhận thưởng là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian sự kiện
+ Tài khoản không có nhân vật tiêu @DzoCash không được nhận thưởng
+ Mỗi trang bị/ vũ khí chỉ được hỗ trợ 1 lần duy trong suốt thời gian sự kiện
+ Trang bị / vũ khí nhận thưởng do người chơi tự chuẩn bị để được hỗ trợ cường hóa +1 cấp độ 
+ @DzoCash tham gia sự kiện này hoàn toàn độc lập với các sự kiện khác

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.