Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhân Quà (2) - 02/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Nạp 3 Ngày Nhân Quà (2) - 02/2020

28/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện 

 Nạp 3 Ngày Nhận Quà 


 

 Thời Gian

- Bắt Đầu : (14:00) Ngày 28/02/2020
- Kết Thúc : (23:59) Ngày 01/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu mới @DzoCash phù hợp điều kiện nhận được phần thưởng

 Quà Tặng :

 Ngày 1 : Nạp và tiêu hoàn toàn 5000@DzoCash nhận :

- 02 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)
- 01 Sô Cô La Trắng

 Ngày 2 : Nạp và tiêu hoàn toàn 5000@DzoCash nhận :

- 03 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

 Ngày 3 : Nạp và tiêu hoàn toàn 6000@DzoCash nhận :

- 01 Bảo Hiểm Cường Hóa (+7)

 Đặc Biệt : Thỏa 3 điều kiện trên nhận thêm 02 Phúc Vận Phù 20% (event)

 Mô tả vật phẩm

 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event)

 - Tăng (15% c.kích, 15% p.thủ, 1000 Hp, 40% exp, 10% c.lực v.công, 10% u.lực p.thủ )

 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ)

- Tăng (khí công +3, 40% exp, 7% t.công v.khí, 12% c.lực v.công, 12% p.thủ, 600 Hp, 400Mp)

 Bảo Hiểm Cường Hóa (+7)

 Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của trang bị/ vũ khí trước khi cường hóa thất bại (tối đa +7)

- Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí , y phục, ủng, hộ thủ (cường hóa thất bại trong thời gian yêu cầu)
- Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : vật phẩm thông thường, võ huân, phục ma động
- Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ với nhân vật nhận thưởng
- Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng các chỉ số trước khi cường hóa thất bại
- Mỗi nhân vật nhận tối đa 1 bảo hiểm cường hóa (+7)

 Lưu Ý

_@DzoCash tham gia sự kiện này độc lập với các sự kiện khác
_Nhân vật tiêu nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian sự kiện
_Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
_@DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con (DZxxx/SNxxx)
_Công bố kết quả từ 3 đến 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện
_Thời gian cường hóa thất bại được thông báo ở bảng tin sau 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.