Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Hot] Bùng Nổ Cường Hóa - 03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Hot] Bùng Nổ Cường Hóa - 03/2020

09/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nhằm để giúp đỡ các Hiệp Khách có thể mạnh hơn trong khi hành tẩu giang hồ, nên Đao Kiếm Tiếu quyết định khai lò giúp đỡ các Hiệp Khách

Sự Kiện

 Bùng Nổ Cường Hóa 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : (17:00) ngày 09/03/2020
- Kết Thúc :  (23:59) ngày 10/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

_ Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu mới tối thiểu 350.000@DzoCash sẽ nhận được quà đặc biệt từ Đao Kiếm Tiếu

_ Các Hiệp Khách nạp và tiêu mới sẽ nhận được +1 cường hóa Trang Bị / Vũ Khí cấp độ từ 130 đến 145

 Điều Kiện Hỗ Trợ :

_ Trang bị tham gia phải tương đồng hệ phái nhân vật nhận thưởng bao gồm : vũ khí, y phục, hộ thủ, ủng, giáp trong ( bao gồm vũ khí võ huân và trang bị võ huân)

Hỗ trợ +1 cấp độ cường hóa trang bị/ vũ khí [tối đa +11 lên +12]

 Lưu ý :

+ Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất 1 lần
+ Nhân vật nhận thưởng là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian sự kiện
+ Tài khoản không có nhân vật tiêu @DzoCash không được nhận thưởng
+ Trang bị / vũ khí nhận thưởng do người chơi tự chuẩn bị để được hỗ trợ cường hóa +1 cấp độ 
+ @DzoCash tham gia sự kiện này hoàn toàn độc lập với các sự kiện khác

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.