Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Thần Y

Thần Y

Trang chủ / Thần Y / Vũ Khí của Thần YTrang chủ / Thần Y / ...

Vũ Khí của Thần Y

28/09/2021

VŨ KHÍ CỦA THẦN Y

Thần Y nổi danh với khả năng chữa lành Huyền Âm Cổ Độc vang danh thiên hạ được lựa chọn trở thành Thần nữ Sát Tinh - chủ nhân một trong Bát Đại Kỳ Bảo - Hàn Ngọc Thần Trượng. Ngoài vũ khí này, Thần Y còn sử dụng vũ khí cầm tay khác gọi là Huyền Ảnh Thần Trượng.
Cả 2 vũ khí đều có Thần lực vô song và không phân biệt thế lực Chính - Tà.

1. Hàn Ngọc Thần Trượng

Thần Y là Thần nữ truyền đời, sở hữu năng lực truyền thừa từ Hàn Ngọc Thần Trượng (một trong Bát Đại Kỳ Bảo và được thần khí chọn làm chủ nhân). Thần Y cùng Hàn Ngọc Thần Trượng đã bảo vệ Đông Lãnh và chặn lùi bước tiến kẻ ngoại đạo hiếu chiến, giữ yên bình cho Võ lâm qua bao đời.

• Đặc Điểm

- Được tặng khi khởi tạo nhân vật Thần Y.
- Không thể mua bán / giao dịch / vứt bỏ / cất kho.
- Có thể Hợp thành (với Kim cương thạch) & Nâng cấp (với Cường hóa thạch).
- Nếu nâng cấp thất bại, cấp thăng chức giữ nguyên, cấp cường hóa và dòng hợp thành trở về 0.
- Tăng sức mạnh của Hàn Ngọc Thần Trượng theo 2 cách: nâng cấp và thăng chức vũ khí.
=> Lưu ý: Để thăng chức, cần sử dụng Huyết Chủ Thiên Bảo (nhận được từ nhiệm vụ cấp độ 60)

• Thăng chức

Khi thăng chức Hàn Ngọc Thần Trượng sẽ thay đổi sức mạnh và hình dáng bên ngoài

 

2. Huyền Ảnh Thần Trượng

Huyền Ảnh Thần Trượng khó phát huy được sức mạnh tối cao như Hàn Ngọc Thần Trượng nhưng cũng là vũ khí bảo hộ toàn năng.

• Đặc Điểm

- Nhận được khi tham gia một số tính năng trong Hiệp Khách.
- Có thể mua bán / giao dịch / vứt bỏ / cất kho.
- Cường hóa / hợp thành tương tự các vũ khí khác và sẽ biến mất nếu cường hóa thất bại.

• Thăng chức

Tương tự Hàn Ngọc Thần Trượng, Huyền Ảnh Thần Trượng sẽ thay đổi hình dáng và sức mạnh khi thăng chức

 

undefined hình 4

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.