Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Viet Nam Vo Dich (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì đột xuất ngày 25/11/2020Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì đột xuất ngày 25/11/2020

25/11/2020

Chào các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất ngày 25/11/2020

Thời gian:

- Bắt đầu: (15:15) ngày 25/11/2020

- Kết thúc dự kiến: (16:00) ngày 25/11/2020

Ngay sao khi bảo trì hoàn tất, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo ngay đến các huynh tỷ.

Rất mong các Hiệp Khách thông cảm vì sự bất tiện này !

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

 

🚨T