Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / [Bảo Trì] Sáp Nhập Máy Chủ Yến Thiên Môn (17/03/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

[Bảo Trì] Sáp Nhập Máy Chủ Yến Thiên Môn (17/03/2022)

16/03/2022

Thân chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch trình dự kiến như sau

 Thời gian :

- Bắt đầu  : (Dự kiến) (06:30) ngày 17/03/2022
- Kết thúc : (Dự kiến) (17:00) ngày 17/03/2022

  Nội dung :

- Bảo trì toàn bộ máy chủ: Đông Lãnh Điện, Yến Phi Gia, Phong Vũ Môn, Huyền Thiên Môn.
- Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
- Để bảo đảm an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (06:15) ngày 17/03/2022 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

 Đóng các Sự Kiện cũ , xóa các vật phẩm Sự Kiện theo thông báo.
 Cập nhật sau bảo trì:

    Sáp nhập hai máy chủ Yến Phi GiaHuyền Thiên Môn thành máy chủ Yến Thiên Môn, nhấn >>xem chi tiết<<
    Sự kiện VALENTINE TRẮNG (17/03/2022)
    Cập nhật DZOSHOP (17/03/2022)
    Sự kiện kinh nghiệm hỗ trợ (thông báo sau)

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.