Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / [Bảo Trì Đột Xuất] Máy Chủ Yến Thiên Môn (18/03/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

[Bảo Trì Đột Xuất] Máy Chủ Yến Thiên Môn (18/03/2022)

18/03/2022

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất máy chủ Yến Thiên Môn

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến) 10:25 ngày 18/03/2022.
Kết thúc : (Dự kiến) 14:00 ngày 18/03/2022.

Nội dung :

     - Trong thời gian bảo trì các Hiệp Khách sẽ không thể đăng nhập, thao tác nạp cash và các thao tác phát sinh liên quan tại máy chủ Yến Thiên Môn.
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (10:00) cùng ngày để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.