Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / [Hoàn tất] Bảo Trì Đột Xuất Máy Chủ Yến Thiên Môn (18/03/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

[Hoàn tất] Bảo Trì Đột Xuất Máy Chủ Yến Thiên Môn (18/03/2022)

18/03/2022

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì đột xuất ngày 18/03/2022

 

► Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì đột xuất máy chủ Yến Thiên Môn.
► Tinh chỉnh sau bảo trì:
     - Nhân vật Thần Y: khôi phục Tuyệt học đã học dưới dạng điểm Thần lực.
     - Máy chủ Yến Thiên Môn , Kênh 1: khôi phục tính năng bình thướng.
► Các Hiệp Khách có thể tiếp tục đăng nhập và trải nghiệm trò chơi. 

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ Fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.