Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Đột Xuất (08/01/2023)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Đột Xuất (08/01/2023)

08/01/2023

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất ngày 25/08/2022

 Thời gian:

- Bắt đầu: (Dự kiến) (11:00) ngày 08/01/2023
- Kết thúc: (Dự kiến) (13:00) ngày 08/01/2023

 Nội dung:

- Bảo trì toàn bộ máy chủ : Phong Vũ Môn, Hoả Lĩnh Môn, Yến Thiên Môn, Hào Hiệp Cốc.
Trong thời gian bảo trì, các Hiệp Khách sẽ không thể kết nối vào trò chơi, thao tác nạp cash và các thao tác phát sinh liên quan khác.
- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước 10:50 ngày 08/01/2023 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

 

!! Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách
!! Hãy sắp xếp thời gian hợp lí và giữ gìn sức khỏe để có thể nhanh chóng đăng nhập lại khi thời gian bảo trì kết thúc nhé.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.