Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 26/09/2019Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Ngày 26/09/2019

26/09/2019

icon-dong-hungole-blog (581)icon-dong-hungole-blog (581) HOÀN TẤT BẢO TRÌ icon-dong-hungole-blog (581)icon-dong-hungole-blog (581)

Yulgang Hiệp Khách xin kính báo đã hoàn tất bảo trì máy chủ Hiệp Khách ngày 26/09/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại như bình thường .

📡📡Sau Bảo Trì

✔️Thời trang " Gà Vàng Sambok " 

✔️Sự kiện Quà Tặng Ngọt Ngào 

✔️Sự kiện Xếp chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Hiệp Khách 

✔️Sự Kiện Có Phiếu Có Quà 

✔️Cập nhật Dzoshop 

🛠 Tinh Chỉnh (một số chức năng)

🔧 Lỗi hiện thị 1 số vật phẩm .

🔧 Lỗi thăng cấp bang hội [4~5] dịch thuật câu đố (trả lời bằng text viết liền không dấu, viết hoa đầu mỗi từ tương tự câu hỏi)

🔧 Lỗi thăng cấp bang hội [4~5] (mở) cửa ải .

icon-dong-hungole-blog (588)icon-dong-hungole-blog (588)icon-dong-hungole-blog (588)icon-dong-hungole-blog (588)icon-dong-hungole-blog (588)

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.