Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Goi VIP Tan Thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia Dac Biet - 16/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 12/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Ngay Hiep Khach (05.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Loan tin Máy chủ mới (04/2022)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Loan tin Máy chủ mới (04/2022)

06/05/2022

Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Loan tin Máy chủ mới (04/2022) hình 1
Sự Kiện LOAN TIN MÁY CHỦ MỚI

 

⏰ Thời gian sự kiện : ngày 29/04/2022 ~ (23:59) ngày 03/05/2022.

► Thông tin Sự Kiện
► Kết quả Sự Kiện

⏰ Thời gian thắc mắc : 

  • Thời gian thắc mắc kết quả : đến (10:00) ngày 07/05/2022.
  • Thời gian thắc mắc trao thưởng : đến (15:00) ngày 15/05/2022.
     

- Kết thúc thắc mắc kết quả, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ, tiến hành quay số và trao thưởng.
- Kết thúc thắc mắc trao thưởng, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ để tập trung cho các Sự Kiện tiếp theo.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.